Publicerad: 4 april 2018

Fråga och svar

Gäller rätten till registerutdrag för stöd- eller minnesanteckningar?

Detta beror på om vi pratar om manuella anteckningar eller automatiserade anteckningar. I det senare fallet ska laglig grund finnas och dataskyddsprinciperna gäller.

Däremot gäller inte rätten till registerutdrag för handskrivna minnesanteckningar, om inte:

  • anteckningarna har lämnats ut
  • anteckningarna har arkiverats (vilket sker när ett ärende avslutas och minnesanteckningarna inte har gallrats)
  • om minnesanteckningen är ett år gammal och finns i ett öppet ärende

Kontakt

Välkommen att skicka din fråga till SKL!

Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?

SKL:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot