Publicerad: 4 april 2018

Fråga och svar

Tingsrätten begär yttrande från socialtjänsten

Fråga: När tingsrätt begär yttrande från socialtjänst i frågor som rör vårdnadstvist hur bör socialtjänst ställa sig till att lämna ut dessa uppgifter? Yttrande gäller socialregister samt misstanke- och belastningsregister.

Svar: I enlighet med föräldrabalken har domstolen ansvar för att frågor om vårdnad, boende och umgänge blir tillbörligt utredda. Domstolen utreder dock inte själv utan delegerar detta uppdrag till socialtjänstens utredare i berörda kommuner. Ett registerutdrag får anses utgöra ett viktigt underlag för domstolens slutliga bedömning.
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot