Publicerad: 4 april 2018

Fråga och svar

Behövs samtycke för kölistor till olika utbildningar för personalen?

Anställningsavtalet borde ge arbetsgivaren stöd för denna behandling eftersom kompetensutveckling är en del av anställningen. Om man så vill kan man skriva in denna typ av behandling i anställningsavtalet så blir det tydligt vilken den lagliga grunden är. Något samtycke behövs inte.

Kontakt

Välkommen att skicka din fråga till SKL!

Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?

SKL:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot