Publicerad: 4 april 2018

Fråga och svar

Presumerat samtycke och hypotetiskt samtycke

Fråga: Vad gäller rörande presumerat samtycke kopplat till sammanhållen journalföring. Är det ett giltigt samtycke?

Svar: Presumerat samtycke, eller hypotetiskt samtycke, är inte ett tillåtet samtycke i detta fall. 

Kontakt

Välkommen att skicka din fråga till SKL!

Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?

SKL:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot