Publicerad: 4 april 2018

Fråga och svar

Presumerat samtycke och hypotetiskt samtycke

Fråga: Vad gäller rörande presumerat samtycke kopplat till sammanhållen journalföring. Är det ett giltigt samtycke?

Svar: Presumerat samtycke, eller hypotetiskt samtycke, är inte ett tillåtet samtycke i detta fall. 
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot