Publicerad: 4 april 2018

Fråga och svar

Konkreta exempel på ansvarsskyldighet

  • Registerförteckning
  • Dokumentera samtycke - att kontakta andra myndigheter för att inhämta uppgifter
  • Göra dokumenterad riskanalys av befintliga system inom verksamheten

Hjälpte informationen på sidan dig?


User information

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot