Publicerad: 4 april 2018

Fråga och svar

Konkreta exempel på ansvarsskyldighet

  • Registerförteckning
  • Dokumentera samtycke - att kontakta andra myndigheter för att inhämta uppgifter
  • Göra dokumenterad riskanalys av befintliga system inom verksamhetenHjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot