Publicerad: 20 mars 2019

Förstudie om Socialtjänsten i 1177 Vårdguiden

Under våren 2019 bedriver Inera en förstudie för att undersöka kommunernas förutsättningar och möjligheter till att finnas på 1177 Vårdguiden. SKL tillsammans med kommunrepresentanter medverkar i arbetet.

1177 Vårdguiden erbjuder råd, information och e-tjänster inom hälsa och vård. 1177 Vårdguiden finns på webb och telefon och har öppet dygnet runt för att kunna ge sjukvårdsrådgivning, vägledning om vart man ska vända sig i vården samt för att kunna ta del av information om stöd, behandlingar och rättigheter. Socialtjänsten har lyft behovet av att 1177 Vårdguiden utökas till att omfatta även socialtjänstens områden. Det skulle kunna vara en ingång för både brukare och professionella, där kunskap och tjänster från landets alla anslutna kommuner skulle kunna samlas. På samma sätt skulle länen/regionerna kunna ha mottagnings- och rådgivningsfunktioner för socialtjänsten genom 1177 som har öppet dygnet runt.

Förstudien ska definiera vilka förutsättningar som krävs och identifiera vilka frågeställningar som måste beaktas för att kunna se på vilket sätt socialtjänsten skulle kunna använda 1177. Ett första steg är att undersöka vilka delar och tjänster av 1177 som redan idag skulle kunna användas av socialtjänstens områden.

Informationsansvarig

  • Pani Hormatipour
    Handläggare

Kontakt

Välkommen att skicka din fråga till SKL!

Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?

SKL:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot