Publicerad: 10 april 2019

Projekt A(S)I - kan artificiell intelligens användas för att bättre förstå ASI?

Under 2019 leder SKL ett Vinnova-finansierat förberedelseprojekt. Målsättning att få till ett ”proof of concept ” kring huruvida artificiell intelligens och mönsterigenkänning kan användas för att ge bättre beslutsunderlag utifrån ASI-skattningar (Addition Severity Index).

En av de viktigaste inslagen i svensk missbruksvård bygger på självskattning utifrån modellen ASI. Modellens standardiserade skattningar ligger många gånger till grund för de beslut om biståndsbedömda behandlingsinsatser som kopplas till missbruks- och beroendeproblematik.

Projektets syfte

Med hjälp av artificiell intelligens vill vi använda datorkraft för avancerad mönsterigenkänning och automatiserade metoder. Syftet är att hitta subpopulationer med liknande problem och utfall och på så sätt kunna erbjuda behandlingsinsatser mer skräddarsydda för respektive individ. Om röstigenkänning skulle kopplas till ASI-skattning skulle ytterligare information kunna tillföras respektive klient, såsom tecken på depression.

Informationsinhämtningen i ASI är standardiserad och frågorna samt skattningsskalorna är de samma oberoende av vem som gör den. Vidare finns all data tillgänglig digitalt och strukturerat. Då samtliga kommuner i Sverige använder ASI innebär det att det finns en stor mängd av strukturerad data väl lämpad för mönsterigenkänning med hjälp av artificiell intelligens.

Förhoppningen är att med hjälp av ingångsskattningar och uppföljningsskattningar i ASI, kombinerat med behandlingsinsatser , kunna hitta mönster som kan fungera som vägledning för socialsekreteraren vid val av behandlingsinsats.

Om projektet

SKLs roll är att ansvara för projektledning. Övriga projektparters är Helsingborgs stad, Kommunförbundet Skåne, samt Lunds universitets Socialhögskola respektive Matematikcentrum. Projektet finansieras av Vinnova. Projekttiden är 3 april till 31 december 2019.

Informationsansvarig

  • Kalle Pettersson
    Handläggare

Kontakt

Välkommen att skicka din fråga till SKL!

Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?

SKL:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot