Publicerad: 8 april 2019

Viewpoint, digital tjänst för att öka barn och ungas delaktighet inom socialtjänsten

Under 2019 pågår ett pilottest i åtta kommuner/stadsdelar av en digital tjänst, Viewpoint, för uppföljning av barn och unga inom den sociala barn- och ungdomsvården.

Viewpoint är en interaktiv digital tjänst för insamling av information. Den används redan i flera andra länder för att fånga individers upplevelser och synpunkter. Tjänsten används bland annat i Storbritannien, Australien och Kanada. Den kan anpassas till olika målgrupper då det är möjligt att skapa enkäter utifrån behov.

Beskrivning av pilotarbetet

Under hösten 2018 visade flera kommuner ett intresse för att prova Viewpoint och SKL har därför varit behjälpliga i förberedelsearbetet av en pilot för intresserade kommuner. I piloten är syftet att socialtjänsten ska använda tjänsten för att få barn och unga delaktiga vid utredning och insats. Barn och unga besvarar ett antal frågor om deras situation med hjälp av en dator, läsplatta eller mobiltelefon efter ett inloggningsförfarande. Det går att få frågor med eller utan animerade bilder, avatarer och med uppläsningsfunktion. Ansvarig socialtjänst kan därefter ta del av barnet/ungdomens självskattning, vilken sedan kan användas som en grund för det fortsatta samtalet. Viewpoint kan användas av barn från fem år under utredningsprocessen eller vid en insats.

Resultatet av självskattningar sammanställs direkt hos respektive kommun på individnivå och på en aggregerad nivå. Detta möjliggör jämförelser inom kommunen samt i förhållande till det sammanslagna resultatet regionalt/nationellt. Pilotarbetet bedrivs av kommunerna själva men med stöd av de regionala utvecklingsledarna för barn och unga i länet. SKL stöttar arbetet genom samordning och utvärdering av piloten.

Informationsansvarig

  • Pani Hormatipour
    Handläggare

Kontakt

Välkommen att skicka din fråga till SKL!

Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?

SKL:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot