Publicerad: 24 januari 2019

Vägledning för upphandling av välfärdsteknik

Beställarnätverk välfärdsteknik har tagit fram en vägledning för upphandling av välfärdsteknik. Vägledningen är tänkt att användas av både verksamhetsföreträdare och upphandlare.

Många upplever att upphandling är en av de svåraste delarna vid införandet av olika lösningar för välfärdsteknik. I vägledningen har beställarnätverket utgått från egna erfarenheter och tolkningar av behov vid upphandling.

För att förenkla användningen av innehållet, publiceras vägledningen helt digitalt, med möjlighet för användaren att ta del av de delar som känns mest angelägna. Inledningsvis läggs stor vikt vid informationssäkerhetsaspekterna, som är viktiga att få med i upphandlingskraven. Rapporten publiceras successivt under januari och februari 2019.

Vägledning – upphandling av välfärdsteknik

Synpunkter på vägledningen

Beställarnätverk välfärdsteknik vill gärna ha synpunkter på innehållet i vägledningen. Det finns olika sätt att ta kontakt, via Facebook eller e-post. Via gruppens Facebook-sida ges också fortlöpande information om när de olika delarna av vägledningen publiceras.

Beställargruppens Facebooksida

E-postadress: bestallargrupp@skl.se

Tidigare vägledning

En första version av vägledningen publicerades i januari 2018.

Länkarna är i PDF och öppnas i nytt fönster.

SKL:s vägledning: Upphandling av trygghetsskapande teknik

Bilaga 1: Leverantörsdialog

Bilaga 2: Bruksanvisning - bildspel

Bilaga 3: Prisutvärderingsmodell

Kontakt

Välkommen att skicka din fråga till SKL!

Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?

SKL:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot