Publicerad: 7 december 2018

Fråga och svar

Är den nya kamerabevakningslagen tillämplig för välfärdsteknik?

Kamerabevakningslagen trädde i kraft 1 augusti 2018 och reglerar huvudsakligen det tillståndskrav som gäller för myndigheter och kamerabevakning av platser som allmänheten har tillträde till, som torg, parker eller bibliotek. Här kan även ingå exempelvis gemensamma utrymmen på ett äldreboende, dit allmänheten har tillträde. All annan kameraanvändning omfattas av bestämmelserna om samtycke eller laglig grund i GDPR.

Därmed är kamerabevakningslagen är inte tillämplig på kameraanvändning i särskilda boendeformer, utan här är det GDPR som gäller.

Informationsansvarig

  • Pani Hormatipour
    Handläggare

Kontakt

Välkommen att skicka din fråga till SKL!

Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?

SKL:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot