Publicerad: 7 december 2018

Fråga och svar

Är det OK att använda vanlig mobiltelefoni för kommunikation mellan omsorg och brukare?

Lagen om elektronisk kommunikation (LEK) ställer krav på nät- och telefoni operatörer att säkerställa skyddad kommunikation. Någon nämnvärd behandling av personuppgifter sker inte, med undantag för vad som sparas i telefonen i form av telefonnummer. Det finns förstås risk att verksamheten ringer upp fel person eller brister i dokumentationen om att ett samtal har ägt rum. Därför måste rutiner finnas på plats för telefonkontakter av olika slag, där iakttagande av sekretess och dokumentation vid nyttjande av telefon betonas.

Informationsansvarig

  • Pani Hormatipour
    Handläggare
Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?
SKL:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot