Publicerad: 15 maj 2018

LEDA för smartare välfärd

20 kommuner deltar i förändringsledningsprogrammet LEDA för smartare välfärd vars syfte är att öka hastighet, nytta och kvalitet i införandet av digitala lösningar. LEDA för smartare välfärd innehåller två inriktningar: Skola och lärande i en digital värld och Hälsa och omsorg i en digital värld.

SKL har, i samarbete med Vinnova, initierat ett förändringsledningsprogram för att öka hastighet och kvalitet i införandet av digitala lösningar. Programmet ska identifiera, beskriva och sprida vad som möjliggör utveckling, och vad som kan stå i vägen. Genom ökad förståelse för vad som utmärker ett lyckat införande av ny teknik avser programmet att gynna vidare utveckling inom alla kommuner.

Hälsa och omsorg i en digital värld

År 2025 ska Sverige vara bäst i världen på att använda digitaliseringens och e-hälsans möjligheter i syfte att underlätta för människor att uppnå en god och jämlik hälsa och välfärd samt utveckla och stärka egna resurser för ökad självständighet och delaktighet i samhällslivet. För att nå denna vision behöver ett modigt och långsiktigt arbete göras inom vården och omsorgen.

Utvalda kommuner inom inriktning Hälsa och omsorg är:

 • Göteborgs Stad
 • Halmstads kommun
 • Helsingborgs stad
 • Karlskrona kommun
 • Malmö stad
 • Östersunds kommun
 • Skellefteå kommun
 • Sollentuna kommun
 • Trelleborgs kommun
 • Vara kommun
 • Västerås stad

Läs vidare

Hjälpte informationen på sidan dig?


User information

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot