Publicerad: 1 februari 2019

LEDA för smartare välfärd - hälsa och omsorg i en digital värld

Hälsa och omsorg i en digital värld var en av de två inriktningarna i förändringsledningsprogrammet LEDA för smartare välfärd. Under 2016-2017 deltog 20 kommuner och bidrog med sina lösningar och erfarenheter för den digitala utvecklingen.

Förändringsledningsprogrammet LEDA initierades av SKL i samarbete med Vinnova, med syftet att öka hastighet, nytta och kvalitet i införandet av digitala lösningar. Programmet skulle identifiera, beskriva och sprida vad som möjliggör utveckling, och vad som kan stå i vägen. Genom ökad förståelse för vad som utmärker ett lyckat införande av ny teknik skulle programmet gynna vidare utveckling inom alla kommuner.

De kommuner som deltog inom inriktning Hälsa och omsorg:

 • Göteborgs Stad
 • Halmstads kommun
 • Helsingborgs stad
 • Karlskrona kommun
 • Malmö stad
 • Östersunds kommun
 • Skellefteå kommun
 • Sollentuna kommun
 • Trelleborgs kommun
 • Vara kommun
 • Västerås stad

Kontakt

Välkommen att skicka din fråga till SKL!

Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?

SKL:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot