Publicerad: 9 juli 2018

Stimulansmedel välfärdsteknik 2018

Regeringen har under 2018 avsatt 350 miljoner kronor i stimulansmedel som stöd för den kommunala äldre- och funktionshinderomsorgen att använda för välfärdsteknik. SKL har tagit fram exempel på hur pengarna kan användas.

SKL har tagit fram förslag på användningsområden för hur kommunerna kan använda de tilldelade pengarna. Det är hos Socialstyrelsen som stimulansmedlen sedan rekvireras, och myndigheten ska även följa upp vad kommunerna använder pengarna till. 

SKL:s förslag till användningsområden för stimulansmedel (PDF, öppnas i nytt fönster)

Socialstyrelsens instruktioner gällande stadsbidrag till investeringar i välfärdsteknik

Användningsområden

Pengarna kan användas dels för investeringar i välfärdsteknik, dels för investeringar i sådant som ökar förutsättningarna för att implementera välfärdsteknik i verksamheterna. Stimulansmedlen kan även användas av verksamheter inom hjälpmedelsområdet. Kommunen har möjlighet att använda medlen både för verksamhet i egen regi och för verksamhet som bedrivs av enskilda utförare på uppdrag av kommunen.

Exempel på användningsområden:

  • Investeringar i välfärdsteknik – inköp av teknik, bland annat genom avrop från befintliga avtal, för exempelvis digitala trygghetslarm och GPS-larm
  • Investeringar i förutsättningar för välfärdsteknik – till exempel strategisk planering, wi-fi, utbildningar
  • Crowd funding – till exempel gemensamt utvecklingsarbete för säker digital kommunikation.

Läs vidare

Hjälpte informationen på sidan dig?


User information

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot