Publicerad: 25 juni 2019

Stimulansmedel välfärdsteknik 2018

Under 2018 avsatte regeringen 350 miljoner kronor i stimulansmedel som stöd för den kommunala äldre- och funktionshinderomsorgen att använda för välfärdsteknik. Nu har Socialstyrelsen sammanställt hur pengarna användes.

Pengarna kunde användas dels för investeringar i välfärdsteknik, dels för investeringar i sådant som ökar förutsättningarna för att implementera välfärdsteknik i verksamheterna. Stimulansmedlen kunde även användas av verksamheter inom hjälpmedelsområdet. Kommunen hade möjlighet att använda medlen både för verksamhet i egen regi och för verksamhet som bedrivs av enskilda utförare på uppdrag av kommunen.

Socialstyrelsens sammanställning av hur pengarna användes av kommunerna visar bland annat:

  • Samtliga 290 kommuner rekvirerade medel, men drygt 13,5 mnkr användes aldrig. Det var framför allt kommuner som inte redan hade en färdig plan som inte hade möjlighet att använda hela beloppet.
  • Det de flesta kommuner (58 procent) använde pengarna till var inköp av läsplattor och smarta telefoner, avsedda för personalen i det mobila arbetet, till exempel för verksamhetsplanering och för att läsa och dokumentera mobilt.
  • Drygt hälften av kommunerna (52 procent) installerade wifi och internet på särskilda boenden. Wifi är en grundförutsättning för att boende och personal ska kunna använda välfärdsteknik.
  • Omkring en tredjedel av kommunerna (36 procent) använde stimulansmedel för kompetensutveckling för personalen, vilket kommunerna i tidigare uppföljningar angett att de har behov av, på alla nivåer – beslutsfattare, chefer, handläggare och medarbetare.

Sammanställningen av hur de särskilda stimulansmedlen användes ingår i Socialstyrelsens senaste uppföljning av utvecklingen inom e-hälsa och välfärdsteknik i kommunerna.

Socialstyrelsens rapport E-hälsa och välfärdsteknik i kommunerna 2019 (PDF, nytt fönster)

Läs vidare

Informationsansvarig

  • Pani Hormatipour
    Handläggare

Kontakt

Välkommen att skicka din fråga till SKL!

Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?

SKL:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot