Publicerad: 6 november 2018

Stimulansmedel välfärdsteknik 2018

Regeringen har under 2018 avsatt 350 miljoner kronor i stimulansmedel som stöd för den kommunala äldre- och funktionshinderomsorgen att använda för välfärdsteknik.

Den 1 november var sista dagen att rekvirera stimulansmedlen hos Socialstyrelsen. Kommuner som har rekvirerat statsbidraget ska senast den 11 februari 2019 lämna en redovisning om hur medlen har använts. Information om hur detta ska gå till kommer från Socialstyrelsen till berörda.

Socialstyrelsens instruktioner gällande statsbidrag till investeringar i välfärdsteknik

Användningsområden

Pengarna kan användas dels för investeringar i välfärdsteknik, dels för investeringar i sådant som ökar förutsättningarna för att implementera välfärdsteknik i verksamheterna. Stimulansmedlen kan även användas av verksamheter inom hjälpmedelsområdet. Kommunen har möjlighet att använda medlen både för verksamhet i egen regi och för verksamhet som bedrivs av enskilda utförare på uppdrag av kommunen.

Exempel på användningsområden:

  • Investeringar i välfärdsteknik – inköp av teknik, bland annat genom avrop från befintliga avtal, för exempelvis digitala trygghetslarm
  • Investeringar i förutsättningar för välfärdsteknik – till exempel strategisk planering, wi-fi, utbildningar
  • Crowd funding – till exempel gemensamt utvecklingsarbete för säker digital kommunikation.

Läs vidare

Informationsansvarig

  • Pani Hormatipour
    HandläggareHjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot