Publicerad: 6 september 2018

Stimulansmedel välfärdsteknik 2018

Regeringen har under 2018 avsatt 350 miljoner kronor i stimulansmedel som stöd för den kommunala äldre- och funktionshinderomsorgen att använda för välfärdsteknik.

Det är hos Socialstyrelsen som stimulansmedlen rekvireras, och myndigheten ska även följa upp vad kommunerna använder pengarna till. Senast den 1 november 2018 ska rekvisitionen av 2018 års medel ha kommit in.

Socialstyrelsens instruktioner gällande stadsbidrag till investeringar i välfärdsteknik

Användningsområden

Pengarna kan användas dels för investeringar i välfärdsteknik, dels för investeringar i sådant som ökar förutsättningarna för att implementera välfärdsteknik i verksamheterna. Stimulansmedlen kan även användas av verksamheter inom hjälpmedelsområdet. Kommunen har möjlighet att använda medlen både för verksamhet i egen regi och för verksamhet som bedrivs av enskilda utförare på uppdrag av kommunen.

Exempel på användningsområden:

  • Investeringar i välfärdsteknik – inköp av teknik, bland annat genom avrop från befintliga avtal, för exempelvis digitala trygghetslarm
  • Investeringar i förutsättningar för välfärdsteknik – till exempel strategisk planering, wi-fi, utbildningar
  • Crowd funding – till exempel gemensamt utvecklingsarbete för säker digital kommunikation.

Läs vidare

Hjälpte informationen på sidan dig?


User information

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot