Publicerad: 20 april 2018

Trygghetslarm

Dagens trygghetslarm är till störst del uppbyggt på analog teknik. En teknik som inom några år inte kommer att finnas kvar eller fungera i de digitaliserade näten. Därför måste ett omfattande arbete genomföras med att byta ut samtliga analoga trygghetslarm till digital teknik.

De analoga trygghetslarmen kommer inom några år försvinna eller sluta fungera. Det har visat sig att det inte fungerar så bra att installera ett analogt trygghetslarm i ett digitalt nät, vilket betyder att ett teknikskifte måste ske. SKL har till uppgift att stödja och vägleda det nationella, regionala och lokala arbete som detta teknikskifte innebär.

Ökad trygghet

Digitala trygghetslarm erbjuder ökad trygghet och den moderna tekniken öppnar upp möjligheterna till andra bra och nyttiga tjänster. Teknikskiftet kommer att öka tillförlitligheten och därmed tryggheten för användaren och anhöriga. Att få ett trygghetslarm beviljat innebär ökad trygghet för brukare, anhöriga, vårdpersonal och det betyder också ökad möjlighet att kunna bo kvar hemma.

Hjälpte informationen på sidan dig?


User information

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot