Publicerad: 4 april 2018

Fråga och svar

Hur förhåller sig SoLPUL till GDPR?

Lagen kompletterar GDPR, den tar inte över GDPR, och ger lagstöd för behandling av bland annat känsliga personuppgifter. Vid en kollision mellan GDPR och nationell reglering har GDPR företräde. En utredning har säkerställt att bland annat SoLPUL är ”kompatibel” med GDPR.
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot