Publicerad: 25 februari 2019

Stimulansmedel välfärdsteknik 2018

Under 2018 avsatte regeringen 350 miljoner kronor i stimulansmedel som stöd för den kommunala äldre- och funktionshinderomsorgen att använda för välfärdsteknik.

Den 1 november 2018 var sista dagen att rekvirera stimulansmedlen hos Socialstyrelsen. Kommuner som har rekvirerat statsbidraget ska senast den 11 februari 2019 lämna en redovisning om hur medlen har använts. Detta kommer senare att sammanställas av Socialstyrelsen.

Socialstyrelsens instruktioner gällande statsbidrag till investeringar i välfärdsteknik

Användningsområden

Pengarna kunde användas dels för investeringar i välfärdsteknik, dels för investeringar i sådant som ökar förutsättningarna för att implementera välfärdsteknik i verksamheterna. Stimulansmedlen kunde även användas av verksamheter inom hjälpmedelsområdet. Kommunen hade möjlighet att använda medlen både för verksamhet i egen regi och för verksamhet som bedrivs av enskilda utförare på uppdrag av kommunen.

Exempel på användningsområden:

  • Investeringar i välfärdsteknik – inköp av teknik, bland annat genom avrop från befintliga avtal, för exempelvis digitala trygghetslarm
  • Investeringar i förutsättningar för välfärdsteknik – till exempel strategisk planering, wi-fi, utbildningar
  • Crowd funding – till exempel gemensamt utvecklingsarbete för säker digital kommunikation.

Läs vidare

Informationsansvarig

  • Pani Hormatipour
    Handläggare
Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?
SKL:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot