Publicerad: 11 oktober 2018

Evidensbaserad praktik inom socialtjänsten

SKL samordnar och stödjer nätverk och grupper i syfte att utveckla en evidensbaserad praktik inom socialtjänsten. Viktiga samarbetspartners är Nationell Samverkansgrupp inom Socialtjänsten, NSK-S samt nätverket för Regionala samverkans- och stödstrukturer.

Nationell samverkansgrupp för kunskapsstyrning inom socialtjänsten - NSK-S

Regional samverkans och stödstruktur - RSS

Modell för samverkan inom socialtjänsten

För att förstärka kunskapsutvecklingen har SKL tillsammans med RSS, Socialstyrelsen och andra myndigheter kommit överens om att arbeta för ett partnerskap mellan den regionala och nationella nivån. 

Visionen för detta samarbete är att partnerskapet ska bidra till ökad dialog och samordning av initiativ som kan bidra till behovsanpassad kunskapsutveckling, bättre stöd för implementering och effektivare kunskapsstöd. I förlängningen är visionen att nå en enhetlig och evidensbaserad praktik som leder till ökad kvalitet för människor som söker stöd via socialtjänsten.

SKL tycker

Publikationer

Läs vidare

Informationsansvarig

  • Anneli Jäderland
    Handläggare







Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot