Publicerad: 14 december 2018

Nationell kunskapsstyrning inom socialtjänsten

I varje möte med brukare ska socialtjänstens medarbetare ha tillgång till den bästa kunskapen. SKL och kommunerna arbetar gemensamt med nationell kunskapsstyrning för att socialtjänsten ska bli mer jämlik, jämställd och evidensbaserad.

Kunskapsstyrning handlar om att utveckla, sprida och tillämpa bästa möjliga kunskap och består av kunskapsstöd, stöd till uppföljning och analys, stöd till verksamhetsutveckling och stöd till ledarskap.

Gemensam utveckling av socialtjänstens kunskapsstyrning

SKL:s styrelse rekommenderar alla kommuner att gemensamt finansiera viktiga förutsättningar för att säkerställa att socialtjänstens verksamheter ska kunna följa upp och utveckla sina verksamheter och tydligare kunna prioritera resurser och insatser som gör skillnad för brukarna.

Rekommendationen innebär att kommunerna bidrar till den gemensamma finansieringen av kvalitetsregister som kommunerna använder, ett urval av brukarundersökningar och utveckling av systematisk uppföljning samt gemensam samordning på lokal, regional och nationell nivå. Viktiga aktörer i samordningen är Nationell Samverkansgrupp inom Socialtjänsten, NSK-S samt nätverket för Regionala samverkans- och stödstrukturer.

Kommunrepresentanter kommer att medverka i ledning och styrning av arbetet. Den totala kostnaden för satsningen uppgår till högst 19,5 mkr årligen, vilket innebär 1,95 kr per invånare i kommunen. Arbetet kommer att pågå under åren 2020-2024.

Kommunernas gemensamma finansiering av ett mer samlat system för kunskapsstyrning i socialtjänstens verksamheter (PDF, nytt fönster)

Socialtjänstens brukarundersökningar

Nationella kvalitetsregister

Partnerskapet för stöd till kunskapsstyrning inom socialtjänst

För att förstärka kunskapsutvecklingen har SKL tillsammans med RSS, Socialstyrelsen och andra myndigheter kommit överens om att arbeta för ett partnerskap mellan den regionala och nationella nivån.

Visionen för detta samarbete är att partnerskapet ska bidra till ökad dialog och samordning av initiativ som kan bidra till behovsanpassad kunskapsutveckling, bättre stöd för implementering och effektivare kunskapsstöd. I förlängningen är visionen att nå en enhetlig och evidensbaserad praktik som leder till ökad kvalitet för människor som söker stöd via socialtjänsten.

Partnerskapet

SKL tycker

Publikationer

Läs vidare

Informationsansvarig

  • Anneli Jäderland
    Handläggare
  • Anna Lilja Qvarlander
    HandläggareHjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot