Publicerad: 8 september 2017

Evidensbaserad praktik inom socialtjänsten

SKL samordnar och stöder nätverk och grupper i utvecklingen att nå en evidensbaserad praktik inom socialtjänsten. Tillsammans bildar dessa grupper viktiga strukturer för kunskapsstyrning på både på nationell (NSK-S) och regional nivå (RSS).

För att bättre synkronisera kommunikationsvägarna har SKL tillsammans med RSS, olika myndigheter samt Socialstyrelsen kommit överens om att arbeta för ett partnerskap mellan den lokala och nationella nivån. Kontaktuppgifter för RSS och NSK-s i de olika länen hittar du längt ner på sidan.

Visionen för dessa dialoger är att partnerskapet ska bidra till ökad dialog och samordning av initiativ som kan bidra till behovsanpassad kunskapsutveckling, bättre stöd för implementering och effektivare kunskapsstöd. I förlängningen är visionen att nå en enhetlig och evidensbaserad praktik som leder till ökad kvalitet för människor som söker stöd via socialtjänsten.

Andra nationella nätverk

För att stärka kunskapsöverföringen i de olika lokala nätverken samordnar SKL också fyra nationella nätverk:

  1. Den sociala barn och ungdomsvården
  2. Missbruks- och Beroendevården
  3. Nätverket för funktionshinderfrågor
  4. SKL:s nätverk för regionalt stöd i arbetet med Öppna jämförelser

SKL tycker

Publikationer

Läs vidare

Hjälpte informationen på sidan dig?


User information

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot