Publicerad: 13 februari 2019

Nationell kunskapsstyrning inom socialtjänsten

I varje möte med brukare ska socialtjänstens medarbetare ha tillgång till den bästa kunskapen. SKL och kommunerna arbetar gemensamt med nationell kunskapsstyrning för att socialtjänsten ska bli mer jämlik, jämställd och evidensbaserad.

Kunskapsstyrning handlar om att utveckla, sprida och tillämpa bästa möjliga kunskap och består av kunskapsstöd, stöd till uppföljning och analys, stöd till verksamhetsutveckling och stöd till ledarskap.

Rekommendation om gemensam utveckling av socialtjänstens kunskapsstyrning

Styrelsen för Sveriges Kommuner och Landsting rekommenderar kommunerna att gemensamt, till SKL, finansiera viktiga förutsättningar för att arbeta evidensbaserat inom områdena uppföljning (kvalitetsregister, brukarundersökningar m.m) och nationell samordning till en kostnad av maximalt 19,5 mkr årligen vilket innebär ca 1,95 kr/invånare i kommunen. Finansieringen gäller för fyra år (2020-2023).

Samlat informationsmaterial om rekommendationen samt frågor och svar

Partnerskapet för stöd till kunskapsstyrning inom socialtjänst

För att förstärka kunskapsutvecklingen har SKL tillsammans med RSS, Socialstyrelsen och andra myndigheter kommit överens om att arbeta för ett partnerskap mellan den regionala och nationella nivån.

Visionen för detta samarbete är att partnerskapet ska bidra till ökad dialog och samordning av initiativ som kan bidra till behovsanpassad kunskapsutveckling, bättre stöd för implementering och effektivare kunskapsstöd. I förlängningen är visionen att nå en enhetlig och evidensbaserad praktik som leder till ökad kvalitet för människor som söker stöd via socialtjänsten.

Partnerskapet

SKL tycker

Publikationer

Läs vidare

Informationsansvarig

  • Anneli Jäderland
    Handläggare
  • Anna Lilja Qvarlander
    HandläggareHjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot