Publicerad: 19 juni 2017

Evidensbaserad praktik, kunskapsstyrning inom socialtjänsten

Socialtjänsten arbetar i dag med att involvera brukare, utveckla lokal kunskap och att ta tillvara professionens kunskaper och forskning i arbetet.

För att nå en evidensbaserad praktik krävs samordning och samsyn mellan många aktörer. Lokala, regionala och nationella behov och initiativ behöver synkroniseras och kommunikationsvägarna förbättras. Därför stödjer SKL de regionala samverkans- och stödstrukturerna för kunskapsutveckling samt den nationella samverkansgruppen för kunskapsstyrning i socialtjänsten.

SKL har under flera år stöttat kommunernas arbete med att utveckla en evidensbaserad praktik för att bidra till att varje medborgare får bästa möjliga stöd.

Aktuellt

SKL tycker

Publikationer

Nyhetsbrev

Läs vidare

Hjälpte informationen på sidan dig?


User information

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot