Publicerad: 27 juni 2018

Kontaktpersoner i respektive län kring evidensbaserad praktik

Respektive län har utsett en kontaktperson som fungerar som ingång till den regionala nivån. Dit kan du vända dig om du vill veta mer om utvecklingen av en evidensbaserad praktik i din kommun eller ditt län.

De personer och verksamheter som ingår i de regionala stödstrukturerna fungerar som ett praktiskt verksamhetsstöd för kunskapsutveckling och som en dialogpartner mellan kommunal och nationell nivå. Deras yrkestitlar varierar beroende på verksamhetsområde.

Gemensamt för dem är deras uppdrag att bidra till att stabila och långsiktigt hållbara strukturer kommer på plats i varje län/region.

Blekinge län

Birgitta Nilsson, FoU-strateg
Landstinget Blekinge,
0734-47 12 70
birgitta-a.nilsson@ltblekinge.se

Dalarnas län

Helena Hanno Enochsson, Samordnare
Region Dalarna, Hälsa och välfärd
helena.hanno.enochsson@regiondalarna.se

Region Gotland

Hanna Ogestad, chef Kvalitet och utveckling Socialtjänsten
Region Gotland

hanna.ogestad@gotland.se

Region Gävleborg

Ingrid Åsberg
Region Gävleborg
ingrid.asberg@regiongavleborg.se

Emelie Printz, Strategisk samordnare social välfärd
Gävle kommun
emelie.printz@gavle.se

Region Halland

Patrik Dahlqvist Jonsson
Region Halland
patrik.dahlqvistjonsson@regionhalland.se

Maria Nilsson
Region Halland
maria.nilsson@regionhalland.se

Region Jämtland/Härjedalen

Lena Hallquist, Samordnare social välfärd 
Region Jämtland Härjedalen, Regionala utvecklingsförvaltningen
063-14 65 25
lena.hallquist@regionjh.se

Region Jönköping

Ola Götesson, Utvecklingschef FoUrum
Region Jönköping, kommunal utveckling
ola.gotesson@rjl.se

Kalmar län

Victoria Häggerud
Regionförbundet Kalmar län
victoria.haggerud@rfkl.se

Region Kronoberg

Annika Magnerot, Verksamhetschef Folkhälsa och social utveckling
Region Kronoberg
0470-72 47 64
annika.magnerot@kronoberg.se

Norrbottens län

Eva Lakso, Samverkansledare Social välfärd
Norrbottens kommuner
eva.lakso@kfbd.se

Skåne län

Carina Lindkvist, Avdelningschef
Kommunförbundet Skåne
0728-85 47 00, 0728-85 48 61
carina.lindkvist@kfsk.se

Nicolina Fransson, FoU strateg
Kommunförbundet Skåne
nicolina.fransson@kfsk

Stockholms län

Gunilla Avby, FOU-chef och forskare
FOU Nordväst
gunilla.avby@sollentuna.se

Eva Lindqvist, FOU-chef
Nestor FoU center
eva.lindqvist@nestorfou.se

Kristina Engwall, Chef/forskningsledare
FoU Södertörn
kristina.engwall@fou-sodertorn.se

Håkan Uvhagen, FoU-chef
Karolinska Institutet
hakan.uvhagen@ki.se

Åsa Hedberg Rundgren, Verksamhetschef
FoU Nordost
asa.hedbergrundgren@founordost.se

Stor Stockholm

Elin Fischer, Processledare
STORSTHLM
elin.fischer@storsthlm.se

Sörmlands län

Monika Agnedal, Verksamhetschef Regionalt stöd socialtjänst och vård
Landstinget Sörmland
0703-38 35 55
monika.agnedal@dll.se

Uppsala län

Lena Ring, FoU-chef socialtjänsten
lena.ring@regionuppsala.se

Susanne Söderberg, Samverkanschef
Uppsala kommun
018-727 1423
susanne.soderberg@uppsala.se

Värmlands län

Yvonne Lennemyr, Verksamhetsledare Nya Perspektiv
yvonne.lennemyr@regionvarmland.se

Västerbottens län

Anita Helgesson, Strateg vård och omsorg
Region Västerbotten
090-16 57 15, 0705-77 57 18
anita.helgesson@regionvasterbotten.se

Annika Nordström, Chef FoU Välfärd
Region Västerbotten
annika.nordstrom@regionvasterbotten.se

Region Västernorrland

Sirpa Virtanen, Chef Socialtjänstens samverkans- och stödstrukturer
Kommunförbundet Västernorrland
0703-20 85 41
sirpa.virtanen@kfvn.se

Västmanlands län

Ann Tjernberg, Verksamhetschef
Region Västmanland
021-39 79 61, 0704-18 79 61
ann.tjernberg@regionvastmanland.se

Västra Götaland

VästKom

Anneli Assmundson Bjerde
Västkom, Kommunalförbundens samorganisation
Anneli.bjerde@vastkom.se

Västra Götalandsregionen/hälso- och sjukvård

Rose-Marie Nyborg
Västra Götalandsregionen
rose-marie.nyborg@vgregion.se

Delregionala strukturer i Västra Götaland

Fyrbodal

Titti Andersson
Fyrbodals Kommunalförbund
titti.andersson@fyrbodal.se

Lis Palm, FoU-strateg 
Fyrbodals Kommunalförbund
Lis-palm@fyrbodal.se

Boråsregionen

Gunilla Bothén, Beredningsansvarig, regionutvecklare
gunilla.bothen@borasregionen.se

Ann-Katrin Schutz, Beredningsansvarig, regionutvecklare
ann-katrin.schutz@borasregionen.se

GR/Göteborgsregionen

Elisabeth Beijer, Beredningsansvarig Social välfärd
Boråsregionen
elisabeth.beijer@grkom.se

Cecilia Bokenstrand, Avdelningschef
Göteborgsregionens kommunalförbund
cecilia.bokenstrand@grkom.se

Skaraborg

Jessica Ek, Utvecklingsledare Barn och unga
Skaraborgs kommunalförbund
073-039 72 07
jessica.ek@skaraborg.se

Hanna Linde, Samordnare Välfärd
Skaraborgs kommunalförbund
hanna.linde@skaraborg.se

Örebro län

Marie Gustafsson, Områdeschef
Region Örebro län
019-602 63 61, 0705-52 63 61
marie.gustafsson3@regionorebrolan.se

Region Östergötland

Mona Krispinsson, Länssamordnare hälso-och sjukvård socialtjänst
Region Östergötland
010-103 65 41, 0730-53 56 41
mona.krispinsson@regionostergotland.se

Hjälpte informationen på sidan dig?


User information

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot