Publicerad: 26 september 2019

Kontaktpersoner i respektive län för regional samverkans- och stödstruktur

Respektive län har utsett en kontaktperson som fungerar som ingång till den regionala nivån. Dit kan du vända dig om du vill veta mer om utvecklingen av en evidensbaserad praktik.

De personer och verksamheter som ingår i de regionala stödstrukturerna fungerar som ett praktiskt verksamhetsstöd för kunskapsutveckling och som en dialogpartner mellan kommunal och nationell nivå. Deras yrkestitlar varierar beroende på verksamhetsområde.

Gemensamt för dem är deras uppdrag att bidra till att stabila och långsiktigt hållbara strukturer kommer på plats i varje län/region.

RSS Blekinge län

Birgitta Nilsson, FoU-strateg
Region Blekinge
0734-47 12 70
birgitta-a.nilsson@regionblekinge.se

RSS Dalarnas län

Helena Hanno Enochsson, Samordnare
Region Dalarna, Hälsa och välfärd
023-77 70 69
helena.hanno.enochsson@regiondalarna.se

RSS Gotlands län

Hanna Ogestad, Chef Kvalitet och utveckling, Socialtjänsten
Region Gotland
hanna.ogestad@gotland.se

RSS Gävleborgs län

Ingrid Åsberg, Samordnare
Region Gävleborg
ingrid.asberg@regiongavleborg.se

Jaana Hedman, Samordnare
Gävle kommun
jaana.hedman@gavle.se

RSS Hallands län

Patrik Dahlqvist Jönsson, Verksamhetschef
Region Halland
patrik.dahlqvist-jonsson@regionhalland.se

Maria Nilsson
Region Halland
maria.nilsson@regionhalland.se

RSS Jämtlands län/Härjedalen

Lena Hallquist, Samordnare social välfärd 
Region Jämtland Härjedalen, Regionala utvecklingsförvaltningen
063-14 65 25, 0702-25 20 42
lena.hallquist@regionjh.se

RSS Jönköpings län

Ola Götesson, Utvecklingschef FoUrum
Region Jönköping, kommunal utveckling
0725-72 42 93
ola.gotesson@rjl.se

RSS Kalmar län

Sofia Wermelin
Kommunförbundet Kalmar län
sofia.wermelin@kfkl.se

RSS Kronobergs län

Annika Magnerot, Verksamhetschef Folkhälsa och social utveckling
Region Kronoberg
0470-58 30 05
annika.magnerot@kronoberg.se

RSS Norrbottens län

Eva Lakso, Samverkansledare Social välfärd
Norrbottens kommuner
0706-93 54 17
eva.lakso@kfbd.se

RSS Skåne län

Carina Lindkvist, Avdelningschef
Kommunförbundet Skåne
0728-85 47 00, 0728-85 48 61
carina.lindkvist@kfsk.se

Nicolina Fransson, FoU strateg
Kommunförbundet Skåne
nicolina.fransson@kfsk.se

RSS Stockholms län

Gunilla Avby, FoU-chef och forskare
FoU Nordväst
gunilla.avby@sollentuna.se

Lina Palmlöf, Verksamhetschef
FoU Nordost
0700-87 03 35
lina.palmlof@founordost.se

Eva Lindqvist, FOU-chef
Nestor FoU center
0761-15 99 90
eva.lindqvist@nestorfou.se

Kristina Engwall, Chef/forskningsledare
FoU Södertörn
kristina.engwall@fou-sodertorn.se

Håkan Uvhagen, FoU-chef
Karolinska Institutet
0707-36 87 58
hakan.uvhagen@ki.se

Åsa Hedberg Rundgren, Direktör
Äldrecentrum
08-690 58 09
asa.hedbergrundgren@aldrecentrum.se

Anna Lindskog, Verksamhetsutvecklare
Stockholms Stad
08-508 252 48
anna.lindskog@stockholm.se

Stor Stockholm

Helena Wiklund, Processledare
STORSTHLM
08-615 94 37, 0739-17 94 37
helena.wiklund@storsthlm.se

RSS Sörmlands län

Monika Agnedal, Verksamhetschef Regionalt stöd socialtjänst och vård
Region Sörmland
0703-38 35 55
monika.agnedal@regionsormland.se

RSS Uppsala län

Lena Ring, FoU-chef socialtjänsten
Region Uppsala
lena.ring@regionuppsala.se

Susanne Söderberg, Samverkanschef
Uppsala kommun
018-727 14 23
susanne.soderberg@uppsala.se

RSS Värmlands län

Anna Gund, Föreståndare
FoU Välfärd Värmland, Karlstad Universitet
054-700 24 42
anna.gund@kau.se

RSS Västerbottens län

Anita Helgesson, Strateg vård och omsorg
Region Västerbotten
090-16 57 15, 0705-77 57 18
anita.helgesson@regionvasterbotten.se

Annika Nordström, Chef FoU Välfärd
Region Västerbotten
0725- 26 57 32
annika.nordstrom@regionvasterbotten.se

RSS Västernorrlands län

Sirpa Virtanen, Chef Socialtjänstens samverkans- och stödstrukturer
Kommunförbundet Västernorrland
0703-20 85 41
sirpa.virtanen@kfvn.se

RSS Västmanlands län

Ann Tjernberg, Verksamhetschef
Region Västmanland
021-481 82 55
ann.tjernberg@regionvastmanland.se

RSS Västra Götalands län

VästKom

Anneli Assmundson Bjerde, Utvecklingsstrateg
Västkom, Kommunalförbundens samorganisation
0733-35 85 16
anneli.bjerde@vastkom.se

Västra Götalandsregionen/hälso- och sjukvård

Rose-Marie Nyborg
Västra Götalandsregionen
rose-marie.nyborg@vgregion.se

Delregionala strukturer i Västra Götaland

Fyrbodal

Annica Johansson, Socialstrateg
Fyrbodals Kommunalförbund
0522-44 08 21
annica.johansson@fyrbodal.se

Lis Palm, FoU-strateg 
Fyrbodals Kommunalförbund
lis.palm@fyrbodal.se

Boråsregionen

Ann-Katrin Schutz, Beredningsansvarig, regionutvecklare
ann-katrin.schutz@borasregionen.se

GR/Göteborgsregionen

Elisabeth Beijer, Beredningsansvarig Social välfärd
Göteborgsregionen
031-335 51 94, 0706-51 03 09
elisabeth.beijer@goteborgsregionen.se

Lena Holmlund, Avdelningschef Arbetsmarknad och social välfärd
Göteborgsregionen
031-335 51 88
lena.holmlund@goteborgsregionen.se

Maria Ljung, Planeringsledare Hälso- och sjukvård
Göteborgsregionen
maria.ljung@goteborgsregionen.se

Skaraborg

Jessica Ek, Utvecklingsledare Barn och unga
Skaraborgs kommunalförbund
073-039 72 07
jessica.ek@skaraborg.se

Hanna Linde, Samordnare Välfärd
Skaraborgs kommunalförbund
hanna.linde@skaraborg.se

RSS Örebro län

Ingmar Ångman, Områdeschef för välfärd och folkhälsa
Region Örebro län
ingmar.angman@regionorebrolan.se

RSS Östergötlands län

Camilla Salomonsson, Länssamordnare vård och omsorg
Region Östergötland
073-067 01 57
camilla.salomonsson@regionostergotland.se

Informationsansvarig

  • Anneli Jäderland
    Handläggare

Kontakt

Välkommen att skicka din fråga till SKL!

Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?

SKL:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot