Publicerad: 3 oktober 2017

Kontaktpersoner i respektive län kring evidensbaserad praktik

Respektive län har utsett en kontaktperson som fungerar som ingång till den regionala nivån. Dit kan du vända dig om du vill veta mer om utvecklingen av en evidensbaserad praktik i din kommun eller ditt län.

De personer och verksamheter som ingår i de regionala stödstrukturerna fungerar som ett praktiskt verksamhetsstöd för kunskapsutveckling och som en dialogpartner mellan kommunal och nationell nivå. Deras yrkestitlar varierar beroende på verksamhetsområde.

Gemensamt för dem är deras uppdrag att bidra till att stabila och långsiktigt hållbara strukturer kommer på plats i varje län/region.

Blekinge län

Birgitta Nilsson
Plattformsledare
Landstinget Blekinge, Blekinge kompetenscentrum
0734-47 12 70
birgitta-a.nilsson@ltblekinge.se

Dalarnas län

Helena Hanno Enochsson
Enhetssamordnare
Hälsa och välfärd
Region Dalarna
helena.hanno.enochsson@regiondalarna.se

Region Gotland

Anna Derwinger Hallberg
Verksamhetsledare BarnSam
0498-26 87 94
anna.derwinger-hallberg@gotland.se

Region Gävleborg

Ingrid Åsberg
Region Gävleborg
ingrid.asberg@regiongavleborg.se

Emelie Printz
strategisk samordnare social välfärd
emelie.printz@gavle.se

Region Halland

Maria Mangfors Hallberg
Region Halland
Maria.Mangfors-Hallberg@regionhalland.se

Region Jämtland/Härjedalen

Lena Hallquist
Samordnare social välfärd
Region Jämtland Härjedalen
063-14 65 25
lena.hallquist@regionjh.se

Region Jönköping

Ola Götesson
Utvecklingschef FoUrum
Region Jönköping
ola.gotesson@rjl.se

Kalmar län

Charlotte G Brynielsson
Regionförbundet Kalmar län
Tel/mobil: 0480-44 83 63 
SMS: 070-6474683
charlotte.g.brynielsson@rfkl.se

Camilla Freedeke
Regionförbundet Kalmar län
Camilla.Samuelsson@rfkl.se

Region Kronoberg

Annika Magnerot
Verksamhetschef Folkhälsa och social utveckling
Region Kronoberg
0470-72 47 64
annika.magnerot@kronoberg.se

Norrbottens län

Ingrid Carlenius
Socialtjänststrateg
Kommunförbundet Norrbotten
0920-20 54 04, 0702-13 58 15
ingrid.carlenius@kfbd.se

Skåne län

Carina Lindkvist
Avdelningschef
0728-85 47 00, 0728-85 48 61
carina.lindkvist@kfsk.se

Stockholms län

Anna Lindskog
Processledare
08-615 94 14
Anna.lindskog@storsthlm.se

Gunilla Hjelm-Wahlberg
Verksamhetschef
08-615 94 40
Gunilla.Hjelm-Wahlberg@storsthlm.se

Sörmlands län

Monika Agnedal
Regionförbundet Sörmland
0703-38 35 55
monika.agnedal@dll.se

Uppsala län

Lena Ring,
FoU-chef socialtjänsten
lena.ring@regionuppsala.se

Monica Jonsson
Samordningschef
Hälsa och habilitering
monica.jonsson@lul.se

Värmlands län

Yvonne Lennemyr
Verksamhetsledare
Nya Perspektiv
yvonne.lennemyr@regionvarmland.se

Västerbottens län

Anita Helgesson
Region Västerbotten
090-16 57 15, 0705-77 57 18
anita.helgesson@regionvasterbotten.se

Västernorrlands län

Sirpa Virtanen
Chef FoU-Västernorrland
Kommunförbundet Västernorrland
0703-20 85 41
sirpa.virtanen@kfvn.se

Västmanlands län

Ann Tjernberg
Enhetschef/utvecklingsstrateg
Region Västmanland
021-39 79 61, 0704-18 79 61
ann.tjernberg@regionvastmanland.se


Västra Götaland

VästKom

Anneli Assmundson Bjerde
Västkom
Anneli.bjerde@vastkom.se

Västra Götalandsregionen/hälso- och sjukvård

Malin Camper
Västra Götalandsregionen
malin.camper@vgregion.se

Rose-Marie Nyborg
Västra Götalandsregionenr
rose-marie.nyborg@vgregion.se

Delregionala strukturer i Västra Götaland

Fyrbodal

Lotta  Wilhelmsson
Fyrbodals Kommunalförbund
charlotta.wilhelmsson@fyrbodal.se

Lis Palm
Fyrbodals Kommunalförbund
FoU-strateg
Lis-palm@fyrbodal.se

Boråsregionen

Gunilla Bothén
Beredningsansvarig
gunilla.bothen@borasregionen.se

Ann-Katrin Schutz
ann-katrin.schutz@sjuharad.se

GR/Göteborgsregionen

Elisabeth Beijer
Beredningsansvarig Välfärd
elisabeth.beijer@grkom.se

Cecilia Bokenstrand
Avdelningschef
Göteborgsregionens kommunalförbund
cecilia.bokenstrand@grkom.se

Skaraborg

Jessica Ek
Utvecklingsledare Barn och unga
Skaraborgs kommunalförbund
073-039 72 07
jessica.ek@skaraborg.se

Örebro län

Marie Gustafsson
Enhetschef
Regionförbundet Örebro
019-602 63 61, 0705-52 63 61
marie.gustafsson@regionorebro.se

Region Östergötland

Mona Krispinsson
Länssamordnare hälso-och sjukvård socialtjänst
Region Östergötland
010-103 65 41, 0730-53 56 41
mona.krispinsson@regionostergotland.se

Hjälpte informationen på sidan dig?


User information

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot