Publicerad: 9 oktober 2017

Nationell samverkansgrupp för kunskapsstyrning i socialtjänsten, NSK-S

Det finns behov av ett långsiktigt och strategiskt forum på nationell nivå, där huvudmän och berörda myndigheter kan föra diskussioner i syfte att utveckla kunskapsstyrning och evidensbaserad praktik i socialtjänsten. NSK-S är ett sådant forum.

NSK-S verkar för att lösa delar av de problem som kan uppstå när flera olika aktörer på olika samhällsnivåer med olika ansvar verkar inom samma område. NSK-S roll är att samverka, föra dialog och samordna initiativ som bidrar till behovsanpassad kunskapsutveckling och effektivare kunskapsstöd.

Så arbetar NSK-S

Filmen beskriver vad Nationell samverkansgrupp för kunskapsstyrning inom socialtjänsten (NSK-S) är, varför gruppen finns och vad de arbetar med.

NSK-S uppdrag

  • att fånga upp och väga samman lokala, regionala och nationella perspektiv
  • identifiera behov av kunskapsstöd
  • att bidra till gemensam utveckling och spridning av stöd för lokal kunskapsstyrning som är anpassade till användarnas villkor
  • att bevaka kunskapsutvecklingen för hälso- och sjukvård som inte bedrivs av slutenvården
  • ta emot och föra vidare särskilda frågor avseende kunskapsstyrning från lokal nivå till lämplig mottagare

Deltagare

NSK-S är mötet mellan två grupperingar: NSK-S kommungrupp och NSK-S Myndighetsgrupp.

Uppdraget handlar i första hand för samtliga om att bidra till dialog, samordning och samsyn i strategiska frågor för utveckling av evidensbaserad praktik inom socialtjänsten.

Hjälpte informationen på sidan dig?


User information

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot