Publicerad: 20 december 2017

Ledamöter, NSK-S

I den Nationella samverkansgruppen för kunskapsstyrning i socialtjänsten (NSK-S) sitter ledamöter som representerar socialtjänsten i samtliga län, tillsammans med representanter från relevanta nätverk och kunskapsstyrande myndigheter.

Ledamöternas uppdrag är att bidra till att den kommunala och regionala nivån får bästa möjliga kunskapsstöd från aktörer på nationell nivå.

Genom att fånga upp och väga samman lokala, regionala och nationella perspektiv ska gruppen bidra till att det nationella stödet blir samordnat, strategiskt, långsiktigt och anpassat till användarnas villkor.

Ledamöterna ska också aktivt sprida bästa tillgängliga kunskap inom socialtjänsten.

Kontaktuppgifter till representanter i NSK-S kommungrupp (PDF, nytt fönster)

Hjälpte informationen på sidan dig?


User information

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot