Publicerad: 2 mars 2017

Nationell samverkansgrupp för kunskapsstyrning i socialtjänsten, NSK-S

Den nationella kunskapsstyrningen behöver utgå från lokala och regionala behov. SKL stödjer arbetet med NSK-S, en nationell samverkansgrupp för kunskapsstyrning i socialtjänsten.

Det handlar om människor

Alla människor ska ha rätt till en jämlik och kunskapsbaserad vård och omsorg. NSK-S arbetar för att socialtjänsten ska ha tillgång till bästa möjliga kunskapsstöd så att de kan göra bästa möjliga insats.

NSK-S gör socialtjänsten mer kunskapsstyrd

För att de som jobbar inom socialtjänsten ska kunna ta del av och använda kunskap på bästa sätt finns flera stöttande strukturer på lokal, regional och nationell nivå. Men för att kunskapsutveckling ska kunna ske behövs mötesplatser för att de olika nivåerna ska kunna samarbeta. Det är här gruppen NSK-S kommer in. Gruppen arbetar för att utveckla socialtjänsten och göra den mer kunskapsstyrd. NSK-S  består huvudsakligen av representanter från kommuner, myndigheter och SKL. SKL:s sektion för vård och socialtjänst samordnar ett kanslistöd till NSK-S.

Film: Det handlar om människor

Lokala och regionala behov styr utvecklingen

En bristande samordning kring den nationella kunskapsstyrningen leder till att kunskapsstöd som inte är efterfrågade, eller anpassade till verksamheternas behov, tas fram. Därför är en god samordning nödvändig. Den lokala och regionala nivåns behov behöver vara motorn i utvecklingen av en evidensbaserad praktik inom socialtjänsten.

Samverkan med hälso- och sjukvården

Många kunskapsfrågor är gemensamma för socialtjänsten och landstingen, därför samverkar NSK-S med Nationella samverkansgruppen för kunskapsstyrning inom hälso- och sjukvården (NSK) vid behov.

Kunskapsstyrning och nationella programråd inom hälso- och sjukvården

Hjälpte informationen på sidan dig?


User information

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot