Publicerad: 10 april 2017

Prioriterade frågor för NSK-S

Den nationella samverkansgruppen för kunskapsstyrning i socialtjänsten, (NSK-S) har gemensamt utsatt tre prioriterade områden där behoven av att utveckla ett kunskapsstöd är stort.

De tre prioriterade områdena för kunskapsstöd

  • Den sociala barn- och ungdomsvården
  • Stöd till personer med funktionsnedsättning
  • Ensamkommande barn och unga

Ledamöterna från kommunerna kommer i dialog med den lokala och regionala nivån att förse gruppen med vilka behov det finns av kunskapsstöd från deras respektive län.

I samråd med de statliga myndigheterna ser gruppen över områden där

  • det finns kunskapsluckor,
  • där det finns kunskap, men den inte används, och
  • kunskapsstöd behöver utvecklas eller förbättras.

Hjälpte informationen på sidan dig?


User information

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot