Publicerad: 27 januari 2017

Regionala samverkans- och stödstrukturer för kunskapsutveckling i socialtjänsten

Många av de utmaningar som socialtjänsten står inför är gemensamma för olika kommuner och många är också nära kopplade till landstingens verksamhet.

SKL har under flera år stöttat uppbyggnaden av regionala samverkans- och stödstrukturer för kunskapsutveckling inom socialtjänsten. Vid samverkan regionalt för att lösa gemensamma utmaningar kan man använda lokala och nationella resurser och kompetens optimalt och därmed nå större utveckling för de satsade resurserna.

Stödstrukturerna syftar således till att skapa förbättrade förutsättningar för att bedriva verksamhetsrelevant utvecklingsarbete inom samtliga verksamhetsområden inom socialtjänsten och närliggande hälso- och sjukvård.

Utformade utifrån förutsättningar

De regionala stödstrukturerna är utformade utifrån förutsättningarna i respektive län.

De  ska:

  • kunna försörja kommunerna och landstingens verksamheter med ett praktiskt verksamhetsstöd
  • medverka till att skapa förutsättningar för en evidensbaserad praktik i hela socialtjänsten och närliggande hälso- och sjukvård
  • vara en arena för lokala och regionala politiska prioriteringar och strategier inom välfärdsområdet
  • vara en dialogpart gentemot den nationella nivån i frågor som rör kunskapsutveckling och kunskapsstyrning
  • utgöra ett utvecklingsstöd för implementering av ny kunskap, till exempel nationella riktlinjer och nya metoder.

Primärvårdsnytt: Modell för kunskapsutveckling

I klippet berättar Anna Lilja Qvarlander om:

  • modellen för kunskapsutveckling
  • hur förankringen kring modellen ska se ut

Publikationer

Film om regionala samverkans- och stödstrukturer

Hjälpte informationen på sidan dig?


User information

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot