Publicerad: 11 oktober 2018

Fråga och svar

Ekonomiskt bistånd

  • 220 112 hushåll fick ekonomiskt bistånd någon gång under året
  • 10,5 miljarder kronor betalades ut till hushåll
  • 409 681 personer var biståndsmottagare, varav 269 317 var vuxna. 126 313 var kvinnor, 143 004 män och 140 315 barn.
  • Av de vuxna biståndsmottagarna var cirka 36 procent mellan 18 och 29 år.
  • 40 procent av vuxna biståndsmottagare fick bistånd under minst 10 månader av kalenderåret (så kallad långvarigt ekonomiskt bistånd)
  • 51 procent av vuxna biståndsmottagare fick biståndet på grund av arbetslöshet.

Statistik om ekonomiskt bistånd, siffror för år 2016, publicerade 2017, Socialstyrelsen

Informationsansvarig

  • Fredrik Hjulström
    HandläggareHjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot