Publicerad: 4 maj 2018

Fråga och svar

Ekonomiskt bistånd

  • 220 112 hushåll fick ekonomiskt bistånd någon gång under året
  • 10,5 miljarder kronor betalades ut till hushåll
  • 409 681 personer var biståndsmottagare, varav 269 317 var vuxna. 126 313 var kvinnor, 143 004 män och 140 315 barn.
  • Av de vuxna biståndsmottagarna var cirka 36 procent mellan 18 och 29 år.
  • 40 procent av vuxna biståndsmottagare fick bistånd under minst 10 månader av kalenderåret (så kallad långvarigt ekonomiskt bistånd)
  • 51 procent av vuxna biståndsmottagare fick biståndet på grund av arbetslöshet.

Statistik om ekonomiskt bistånd, siffror för år 2016, publicerade 2017, Socialstyrelsen

Hjälpte informationen på sidan dig?


User information

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot