Publicerad: 4 maj 2018

Fråga och svar

Familjerätt och familjerådgivning

  • 20 980 barn berördes av samarbetssamtal (samtal för att nå enighet om vårdnad, boende och umgänge)
  • 5 917 barn berördes av vårdnads-, boende och umgängesutredning (underlag för att domstol ska kunna besluta om vårdnad, boende eller umgänge)
  • 64 251 personer besökte den kommunala familjerådgivningen under året.

Statistik om familjerådgivning och familjerätt 2016, Socialstyrelsen

Hjälpte informationen på sidan dig?


User information

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot