Publicerad: 4 maj 2018

Fråga och svar

Missbruks- och beroendevård

  • 384 personer tvångsvårdades på institution enligt lagen om vård av missbrukare i vissa fall (LVM), knappt en tredjedel var kvinnor
  • 1 904 vuxna fick frivillig institutionsvård, knappt 25 procent var kvinnor
  • 6 247 vuxna personer med missbruk hade bistånd för boende, varav 25 procent var kvinnor
  • 10 627 vuxna personer med missbruk fick individuellt behovsprövade insatser, knappt en tredjedel var kvinnor

Statistik om vuxna personer med missbruk och beroende 2016, Socialstyrelsen

Hjälpte informationen på sidan dig?


User information

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot