Publicerad: 5 juli 2019

Fråga och svar

Missbruks- och beroendevård

  • 304 personer tvångsvårdades på institution enligt lagen om vård av missbrukare i vissa fall (LVM), 30 procent var kvinnor
  • Drygt 2000 vuxna fick frivillig institutionsvård, varav 25 procent var kvinnor
  • 6 200 vuxna personer med missbruk hade bistånd för boende, varav 25 procent var kvinnor
  • 11 300 vuxna personer med missbruk fick individuellt behovsprövade insatser, en tredjedel var kvinnor den 1 november 2018

Statistik om vuxna personer med missbruk och beroende 2018 Socialstyrelsen

Informationsansvarig

  • Fredrik Hjulström
    Handläggare

Kontakt

Välkommen att skicka din fråga till SKL!

Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?

SKL:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot