Publicerad: 11 oktober 2018

Fråga och svar

Missbruks- och beroendevård

  • 384 personer tvångsvårdades på institution enligt lagen om vård av missbrukare i vissa fall (LVM), knappt en tredjedel var kvinnor
  • 1 904 vuxna fick frivillig institutionsvård, knappt 25 procent var kvinnor
  • 6 247 vuxna personer med missbruk hade bistånd för boende, varav 25 procent var kvinnor
  • 10 627 vuxna personer med missbruk fick individuellt behovsprövade insatser, knappt en tredjedel var kvinnor

Statistik om vuxna personer med missbruk och beroende 2016, Socialstyrelsen

Informationsansvarig

  • Fredrik Hjulström
    HandläggareHjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot