Publicerad: 11 oktober 2018

Fråga och svar

Vuxna personer med boendeinsatser och anhörigstöd

Antalet personer som får bistånd för boende har ökat kraftigt de senaste tio åren.

  • 1 november 2016 hade 13 100 personer bistånd till boende. Det är en ökning med 74 procent sedan 2007.

Statistik om boendeinsatser och anhörigstöd 2016, Socialstyrelsen

Gruppens omfattning

De personer som omfattas av statistiken är bland annat hemlösa, brottsoffer, personer som har ett spelmissbruk, flyktingar med uppehållstillstånd som är i behov av en bostad, anhöriga till personer med missbruksproblem och personer som är i behov av stöd i sin föräldraroll.

Gemensamt för gruppen är att personerna är i behov av insatser som inte är relaterade till ett eget missbruk av alkohol, narkotika eller lösningsmedel.

Informationsansvarig

  • Fredrik Hjulström
    HandläggareHjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot