Publicerad: 1 januari 2019

Stöd till personer med funktionsnedsättning

SKL:s arbete med funktionshinderfrågor handlar om att stödja kommuner och regioner i deras ständiga utvecklingsarbete. SKL ska skapa bra förutsättningar för kommunerna i sitt arbete med funktionshinderfrågor.

Samhället ska vara utformat så att alla kan vara fullt delaktiga oavsett funktionsförmåga. Frågor om funktionshinder är tvärsektoriella och berör samtliga verksamheter inom kommuner och regioner.

För att tydliggöra SKL:s inriktning inom funktionshinder har ett positionspapper tagits fram.

Positionspapper funktionshinder och delaktighet

Aktuellt

Publikationer

Läs vidare

Informationsansvarig

  • Ulrika Lifvakt
    HandläggareHjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot