Publicerad: 30 september 2019

Stöd till personer med funktionsnedsättning

SKL:s arbete med funktionshinderfrågor handlar om att stödja kommuner och regioner i deras ständiga utvecklingsarbete. SKL ska skapa bra förutsättningar för kommunerna i sitt arbete med funktionshinderfrågor.

Samhället ska vara utformat så att alla kan vara fullt delaktiga oavsett funktionsförmåga. Frågor om funktionshinder är tvärsektoriella och berör samtliga verksamheter inom kommuner och regioner.

För att tydliggöra SKL:s inriktning inom funktionshinder har ett positionspapper tagits fram.

Positionspapper funktionshinder och delaktighet

Ramavtal för upphandling av gruppbostadsplatser

Många kommuner har svårigheter att tillgodose antalet gruppbostadsplatser som behövs. SKL Kommentus har tagit fram ramavtal och stödmaterial för upphandling för att underlätta arbetet.

SKL Kommentus ramavtal och stödmaterial för upphandling av gruppbostadsplats

Nätverk för kvalitet och utveckling inom funktionshinder

SKL har ett nationellt nätverk för kvalitet och utvecklingsfrågor inom funktionshinder, med deltagare från regionerna i landet.

Kontaktpersoner nätverk inom funktionshinder 2019 (PDF, öppnas i nytt fönster)

Funktionsnedsättning och arbete

Kommuner och regioner har behov av anställa många nya medarbetare. Personer med funktionsnedsättning är en viktig resurs både i samhället och på arbetsmarknaden. Allas kompetenser behövs. 

Funktionsnedsättning och arbete

Projekt "Fler vägar in - breddad rekrytering"

Projektet "Fler vägar in – breddad rekrytering" fokuserar på möjligheterna att anställa och behålla personer med funktionssätt som påverkar arbetsförmågan i välfärdsjobben.

Projekt Fler vägar in - breddad rekrytering

Erfarenhet av att anställa en person med funktionsnedsättning

För att ta lärdom om vad breddad rekrytering kan innebära i praktiken, valde SKL att ta in ny kompetens. Här delar vi våra erfarenheter som stöd och inspiration för dig som vill anställa personer med funktionsnedsättning.

Erfarenhet av att anställa en person med funktionsnedsättning

LSS-utredningen

I januari 2019 presenterades LSS-utredningens förslag till förändringar i Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) SOU 2018:88

SKL har inte tagit ställning till denna utredning ännu, då den inte kommit ut på remiss. Det finns dock förslag i utredningen som SKL har drivit under lång tid, till exempel att det ska vara möjligt att få boendestöd via LSS, att tydliggöra insatsen Råd och stöd och att personlig assistans ska ha staten som huvudman.

Lättläst sammanfattning av LSS-utredningen (PDF, öppnas i nytt fönster)

Hela LSS-utredningen (PDF, öppnas i nytt fönster) 

Webbsändningar om äldre- och funktionsnedsättningsfrågor

Webbsändningar med det senaste inom SKL:s arbete med äldrevård, omsorgsfrågor samt funktionsnedsättningsfrågor.

Kommande och tidigare sändningar Äldre- och funktionsnedsättningsfrågor

Läs vidare

Informationsansvarig

  • Ulrika Lifvakt
    Handläggare

Kontakt

Välkommen att skicka din fråga till SKL!

Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?

SKL:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot