Publicerad: 9 december 2014

Förstärkt samordning LSS, barn och unga

En förstudie om förstärkt samordning av stöd till barn och unga inom LSS området är överlämnad till Socialdepartementet.

Förstudien visar bland annat att kommuner och landsting måste bli bättre på att samordna sina insatser och lyfta samordningsbördan från föräldrarna.

Förstudie för barnets bästa: förstärkt samordning av barn och unga inom LSS-området (PDF, nytt fönster)

Bakgrund

Ett sedan länge känt samhällsproblem är den komplicerade livssituation som många familjer med barn som har funktionsnedsättningar upplever. Särskilt i de fall då familjen behöver ha kontakt med många olika myndigheter och verksamheter för att barnet ska få det stöd som behövs.

Socialdepartementet har uppvaktat SKL om möjligheten för förbundet att göra en förstudie om behovet av förstärkt samordning kring barn med funktionsnedsättning och deras anhöriga som har många myndighetskontakter. SKL ansökte om medel hos Socialdepartementet under våren 2014 för att genomföra förstudien.

Läs vidare

Hjälpte informationen på sidan dig?


User information

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot