Publicerad: 27 april 2015

Det finns inga vinnare med en polariserad debatt

Kulturreportern Kaj Schueler skrev för en tid sedan att den tilltagande självsäkerheten bland debattörer riskerar att lägga sordin på kulturdebatten. Samtalet om hur vårt samhälle blir mer tillgängligt och personer med funktionsnedsättning mer delaktiga behöver allt annat än tystas.

”I takt med att de självsäkra utsagorna, kategoriseringarna och utmönstringen av andras åsikter blir allt vanligare, har jag fått allt svårare att ta till mig den pågående kulturdebatten”, skriver Kaj Shueler i Svenska Dagbladet.

Media förser oss dagligen med vittnesmål från personer med funktionsnedsättning som inte fått det stöd från samhället som de har rätt till eller tycker sig ha rätt till. I det berättartekniska greppet att ställa den lilla människan mot den stora överheten ger media personer med funktionsnedsättning alltför ofta en roll som offer, även om verkligheten ser annorlunda ut.

Samhällsdebatten behöver nyanseras

David står mot Goliat med slungan i hand. Kommuner och landsting skildras som hinder och motståndare till uppfyllandet av individens rättmätiga krav. Regeringen beskrivs som välfärdens alltför svaga och passiva garant.

I debatter som förs med medias verklighetsbeskrivning som grund förvandlas specifika problem till generella. I kölvattnet av generaliseringar och svartmålningar av samhällets stöd uppstår en ängslighet och tystnad. Samtalet om hur vårt samhälle blir mer tillgängligt och personer med funktionsnedsättning mer delaktiga behöver allt annat än tystas. Det finns helt enkelt inga vinnare med en polariserad debatt.

”Kulturdebatten borde vinnlägga sig om att vara prövande, resonerande, öppen för åsiktsmöten men också skeptisk till det som så lätt slås fast som rätt och fel”, önskar Kaj Schueler. Det gäller alla debatter, också funktionshindersdebatten.

Jag inbillar mig att det hade kunnat bli synligt för alla, om vårt synfält inte hade skymts av krutröken.

Henrik Gouali, handläggare funktionshinderpolitik, SKL.

Hjälpte informationen på sidan dig?


User information

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot