Publicerad: 13 april 2018

Positionspapper, funktionshinder och delaktighet

För att tydliggöra SKL:s inriktning inom funktionshinder har ett positionspapper tagits fram. Positionspapperet redovisar utgångspunkter, vägledande principer, frågor som är gemensamma för flera sektorer och frågor inom sektorer.

Positionspapper funktionshinder och delaktighet (PDF, nytt fönster)

Sammanfattning positionspapper funktionshinder och delaktighet november 2017 (PDF, nytt fönster)

SKL vill lyfta fram hur kommuner, landsting och regioner kan bidra till att utjämna skillnader och undanröja hinder så att personer med funktionsnedsättning kan bli delaktiga i samhället på lika villkor.

Dokumentet antogs av SKL:s styrelse i november 2017. Det ska utgöra en vägledning för SKL:s arbete och göra SKL till en tydligare aktör i det funktionshinderspolitiska samtalet.

Hjälpte informationen på sidan dig?


User information

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot