Publicerad: 5 februari 2019

Positionspapper, funktionshinder och delaktighet

För att tydliggöra SKL:s inriktning inom funktionshinder har ett positionspapper tagits fram. Positionspapperet redovisar utgångspunkter, vägledande principer, frågor som är gemensamma för flera sektorer och frågor inom sektorer.

Positionspapper funktionshinder och delaktighet (PDF, nytt fönster)

Sammanfattning positionspapper funktionshinder och delaktighet november 2017 (PDF, nytt fönster)

SKL vill lyfta fram hur kommuner och regioner kan bidra till att utjämna skillnader och undanröja hinder så att personer med funktionsnedsättning kan bli delaktiga i samhället på lika villkor.

Dokumentet antogs av SKL:s styrelse i november 2017. Det ska utgöra en vägledning för SKL:s arbete och göra SKL till en tydligare aktör i det funktionshinderspolitiska samtalet.

Informationsansvarig

  • Ulrika Lifvakt
    Handläggare

Kontakt

Välkommen att skicka din fråga till SKL!

Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?

SKL:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot