Publicerad: 9 maj 2018

SIP - Samordnad individuell plan

Många personer med funktionsnedsättningar behöver stöd och har insatser från både kommun och landsting. För att tydliggöra för den enskilde och ge individanpassat stöd är SIP (samordnad individuell plan) ett bra verktyg.

Med en SIP blir det tydligt vem som ansvarar för vad från både kommun och landsting. Det underlättar för den enskilde att veta vem han eller hon ska vända sig till i olika frågor och minskar risken att frågor hamnar mellan stolarna.

SKL har tagit fram stödmaterial för dig som deltar och håller i SIP-mötet samt information till den enskilde.

Stödmaterial om samordnad individuell plan (SIP)

Hjälpte informationen på sidan dig?


User information

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot