Publicerad: 22 februari 2017

Kurser och konferenser social omsorg

 • måndag
  22
  okt
  2018

  Webbsändning: Välfärdsteknik – vad gäller juridiskt?

  Vid införande av välfärdsteknik inom äldre- och funktionshinderomsorgen uppstår många frågor med koppling till juridiken. I den här webbsändningen svarar juridisk expertis inom området på hur en kan tänka och agera kring olika frågeställningar.

 • onsdag
  24
  okt
  2018

  Barnets röst i det sociala arbetet

  Barnets bästa ska vara vägledande i allt arbete socialtjänsten gör inom barn och unga. Men hur vet vi att det vi gör är det bästa för barnet? Under dagen går vi igenom några av de verktyg som finns tillgängliga idag och diskuterar även hur resultaten...

 • tisdag
  6
  nov
  2018

  Analysera och utveckla individ- och familjeomsorgen dag 2 av 2

  SKL och RKA erbjuder en tvådagarsutbildning om hur du, för en mer träffsäker verksamhetsutveckling, kan analysera och förstå olika nyckeltal för individ- och familjeomsorgen. Dag 1 är den 10 september och dag 2 är den 6 november.

 • torsdag
  8
  nov
  2018

  Funktionshinder i tiden

  8–9 november är det dags igen för konferensen Funktionshinder i tiden. Årets tema är delaktighet och konferensen bjuder på ny forskning och goda exempel från verksamheter inom funktionshinderområdet.

 • torsdag
  8
  nov
  2018

  Funktionshinder i tiden

  Årets tema är delaktighet och utgångspunkten är SKLs positionspapper om funktionshinder. Programmet innehåller en blandning av ny forskning, exempel på verksamheter och aktuellt från nationella aktörer.

 • tisdag
  27
  nov
  2018

  LSS - grundkurs

  Bestämmelserna i lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) föranleder ett antal frågor av juridisk karaktär. I november ges en två dagars grundkurs för att informera och ge grundläggande kunskaper om LSS och annan angränsande lagst...

 • tisdag
  4
  dec
  2018

  Systematisk uppföljning i socialtjänsten, dag 2 av 2

  I höst erbjuder SKL och Socialstyrelsen tillsammans en utbildning i praktisk verksamhetsuppföljning. Utbildningen består av två workshops, den 14/9 och 4/12, där deltagarna arbetar praktiskt med uppföljning av en verksamhet.

Hjälpte informationen på sidan dig?Tack för att du hjälper oss!

Sidfot