Publicerad: 22 februari 2017

Kurser och konferenser social omsorg

 • måndag
  3
  jun
  2019

  Webbsändning: Sociala barn- och ungdomsvården 5:19

  SKL arrangerar regelbundna webbsändningar med de senaste nyheterna inom den sociala barn- och ungdomsvården.

 • måndag
  3
  jun
  2019

  Webbsändning: Äldre- och funktionsnedsättningsfrågor 5:19

  Webbsändningar med det senaste inom SKL:s arbete med äldrevård, omsorgsfrågor samt funktionsnedsättningsfrågor.

 • tisdag
  11
  jun
  2019

  Tvärprofessionellt arbete för att främja barns utveckling

  Konkreta modeller från Gotland, Falun och Stockholm för samverkan mellan socialtjänst, hälso- och sjukvård samt skola.

 • tisdag
  27
  aug
  2019

  Prostitution och människohandel för sexuella ändamål, vilken uppgift har socialtjänsten?

  Människohandel för sexuella ändamål är en av de mest omfattande kriminella verksamheterna i världen där ett stort antal människor, främst kvinnor och barn, utsätts. För de flesta som befinner sig i prostitution resulterar det i svåra psykiska konsekv...

 • måndag
  2
  sep
  2019

  Socialtjänstens utmaningar och möjligheter

  Socialtjänsten innehåller några av de svåraste och mest komplexa samhällsuppdragen. Vi ägnar en heldag åt att ge information om de mest aktuella frågorna på nationell nivå som påverkar socialtjänsten i kommunerna.

 • tisdag
  10
  sep
  2019

  IBIC i ledning och styrning

  Välkommen till en halvdag där vi diskuterar hur man leder och styr förbi ”hindren” i IBIC (Individens Behov I Centrum) och istället använder det som ett verktyg för ökad kvalité och effektivitet. Lyssna till representanter från kommuner som har erfar...

 • tisdag
  12
  nov
  2019

  Kvalitetsmässan 2019

  Kvalitetsmässan sker vartannat år i Göteborg. Temat 2019 är “Ett smartare samhälle“. SKL medverkar med många seminarium och du träffar oss i SKL:s monter på fackmässan. Programmet beräknas publiceras i juni, men du kan anmäla dig redan nu! 

Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?
SKL:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot