Publicerad: 22 februari 2017

Kurser och konferenser social omsorg

 • torsdag
  24
  okt
  2019

  Webbsändning: Sociala barn- och ungdomsvården 8:19

  SKL arrangerar regelbundna webbsändningar med de senaste nyheterna inom den sociala barn- och ungdomsvården.

 • torsdag
  24
  okt
  2019

  Webbsändning: Äldre- och funktionsnedsättningsfrågor 8:19

  Webbsändningar med det senaste inom SKL:s arbete med äldrevård, omsorgsfrågor samt funktionsnedsättningsfrågor.

 • måndag
  11
  nov
  2019

  Nationellt vård- och insatsprogram för självskadebeteende

  11 november lanseras det nationella vård- och insatsprogrammet (VIP) för självskadebeteende. Programmet riktar sig till hälso- och sjukvård, socialtjänst och skola/elevhälsa.

 • måndag
  11
  nov
  2019

  Nu har vi gjort en brukarundersökning - och sen då?

  Hur analyserar vi resultaten och hur gör vi brukarna delaktiga? Finns det skillnader i resultaten mellan flickor och pojkar, kvinnor och män?

 • onsdag
  13
  nov
  2019

  V åld i nära relationer – från akuta insatser till prevention

  Socialtjänsten sliter idag med akuta insatser på individnivå, då våld, sociala problem och ohälsa redan är ett faktum. Hur kan socialtjänsten förflytta sig från akuta insatser till att arbeta preventivt?

 • tisdag
  26
  nov
  2019

  Barn som upplever våld – hur upptäcker vi och stödjer barnen?

  Barn som upplever våld i familjen utsätts för oro och stress som kan få stora konsekvenser – både i det akuta skedet och när barnet växer upp. Hur kan skola, förskola, socialtjänst och hälso- och sjukvård tidigt upptäcka barnen och samverka så att ba...

 • onsdag
  27
  nov
  2019

  Webbsändning: Sociala barn- och ungdomsvården 9:19

  SKL arrangerar regelbundna webbsändningar med de senaste nyheterna inom den sociala barn- och ungdomsvården.

 • onsdag
  27
  nov
  2019

  Webbsändning: Äldre- och funktionsnedsättningsfrågor 9:19

  Webbsändningar med det senaste inom SKL:s arbete med äldrevård, omsorgsfrågor samt funktionsnedsättningsfrågor.

 • tisdag
  28
  jan
  2020

  Prostitution och människohandel för sexuella ändamål, vilken uppgift har socialtjänsten?

  Socialtjänsten möter människor som befinner sig eller har befunnit sig i prostitution. Vilket stöd kan de behöva och vilken uppgift har socialtjänsten? Och hur kan socialtjänsten agera vad gäller de som köper sex?

Kontakt

Välkommen att skicka din fråga till SKL!

Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?

SKL:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot