Publicerad: 22 februari 2017

Kurser och konferenser social omsorg

 • fredag
  23
  feb
  2018

  Remisskonferens om stärkt barnrättsperspektiv för barn i skyddat boende

  SKL arrangerar en remisskonferens om stärkt barnrättsperspektiv för barn i skyddat boende den 23 februari i Stockholm. Den 15 januari 2018 lämnade utredaren sitt betänkande med olika förslag för att stärka barnrättsperspektivet för barn som vistas i ...

 • onsdag
  28
  feb
  2018

  Placerade barns hälsa – hur får vi det att fungera?

  Många studier pekar på att placerade barns hälsa är sämre än andra barns. Under en heldag tar vi med avstamp i forskningen sikte på flera konkreta förslag på hur vi kan stärka placerade barn och ungas hälsa.

 • torsdag
  1
  mar
  2018

  Omvärldsbevakning för socialnämndspolitiker tillsammans med förvaltningschefer

  Välkomna till en heldag då du som socialnämndspolitiker får möjlighet att samtala om socialtjänstens mest aktuella frågor tillsammans med ledande myndighetschefer, nationella utredare, ledande politiker och företrädare från Sveriges Kommuner och Land...

 • tisdag
  6
  mar
  2018

  Konferens Strategi för hälsa

  Nu drar arbetet igång med att omsätta strategin i verkligheten. Oavsett hur långt din kommun, landsting eller region har kommit så innebär målen i Strategi för hälsa en gemensam riktning i det fortsatta praktiska arbetet.

 • fredag
  9
  mar
  2018

  Halvdagsseminarium om hur vi ska arbeta med brukarinflytande

  Den 9 mars arrangerar SKL ett halvdagsseminarium för dig som leder verksamhet inom funktionshinderområdet med fokus på personlig assistans och brukarinflytande. Seminariet kan ses antingen på plats i Stockholm eller via webb.

 • tisdag
  13
  mar
  2018

  GDPR för socialtjänsten

  Från maj 2018 börjar den nya dataskyddsförordningen (GDPR) att gälla. Det nya regelverket ställer nya krav på socialtjänsten. Under utbildningen den 13 mars går vi igenom vad som specifikt behövs göras inom socialtjänsten för att leva upp till GDPR.

 • måndag
  19
  mar
  2018

  Planering och utformning av särskilda boendeformer, konferens

  Många kommuner står inför stora investeringar i särskilda boenden. Konferensen innehåller både framtidsspaning och exempel från kommuner gällande planer och program för särskilda boendeformer för äldre och personer med funktionsnedsättning, teknikk...

 • torsdag
  12
  apr
  2018

  Spelar det någon roll vilken metod jag använder? Konferens om metoder inom socialtjänsten

  Välkommen till en konferens på Stockholm City Conference Center om tidiga insatser, stöd och behandling för barn och familjer med hjälp av kunskapsbaserade metoder inom socialtjänsten.

 • tisdag
  24
  apr
  2018

  Gängvåld och kriminalitet bland unga - vad kan Socialtjänsten göra?

  Välkommen till SKL på en heldagsutbildning om socialtjänstens roll i det förebyggande arbetet med ungdomsbrottslighet. Utbildningen kan även ses via webbsändning.

 • onsdag
  16
  maj
  2018

  Kommunal juridik (Stockholm)

  På årets temadagar kring kommunal juridik kommer, förutom det sedvanliga nyhetssvepet, frågor som rör det kommande valet att diskuteras.

12

Hjälpte informationen på sidan dig?


User information

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot