Publicerad: 22 februari 2017

Kurser och konferenser social omsorg

 • onsdag
  22
  aug
  2018

  Webbsändning för den sociala barn- och ungdomsvården

  SKL arrangerar regelbundna webbsändningar med de senaste nyheterna inom den sociala barn- och ungdomsvården.

 • onsdag
  22
  aug
  2018

  Webbsändning Vård- och omsorgsnytt

  Webbsändning om äldre- och funktionsnedsättningsfrågor.

 • tisdag
  28
  aug
  2018

  Roboten i det sociala arbetet, hot eller möjlighet?

  Välkommen till en kunskapshöjande dag om artificiell intelligens, digitala assistenter och robotar inom socialtjänsten.

 • måndag
  10
  sep
  2018

  Analysera och utveckla individ- och familjeomsorgen dag 1 av 2

  SKL och RKA erbjuder en tvådagarsutbildning om hur du, för en mer träffsäker verksamhetsutveckling, kan analysera och förstå olika nyckeltal för individ- och familjeomsorgen. Dag 1 är den 10 september och dag 2 är den 6 november.

 • fredag
  14
  sep
  2018

  Systematisk uppföljning i socialtjänsten, dag 1 av 2

  I höst erbjuder SKL och Socialstyrelsen tillsammans en utbildning i praktisk verksamhetsuppföljning. Utbildningen består av två workshops, den 14/9 och 4/12, där deltagarna arbetar praktiskt med uppföljning av en verksamhet.

 • torsdag
  20
  sep
  2018

  Gängvåld och kriminalitet bland unga - vad kan socialtjänsten göra?

  Välkommen till SKL på en heldagsutbildning om socialtjänstens roll i det förebyggande arbetet med ungdomsbrottslighet. Utbildningen kan även ses via webbsändning.

 • måndag
  1
  okt
  2018

  Hur du använder nyckeltal för att analysera socialtjänsten – en introduktionsutbildning

  SKL och RKA bjuder in till en introduktionsutbildning till nyckeltal inom socialtjänsten, med fokus huvudsakligen på kvalitet och resultat. Vad finns det för nationell data, var hittar man den och hur kan den användas för verksamhetsutveckling?

 • onsdag
  10
  okt
  2018

  LSS - grundkurs

  Bestämmelserna i lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) föranleder ett antal frågor av juridisk karaktär. I oktober ges en två dagars grundkurs för att informera och ge grundläggande kunskaper om LSS och annan angränsande lagsti...

 • onsdag
  24
  okt
  2018

  Barnets röst i det sociala arbetet

  Barnets bästa ska vara vägledande i allt arbete socialtjänsten gör inom barn och unga. Men hur vet vi att det vi gör är det bästa för barnet? Under dagen går vi igenom några av de verktyg som finns tillgängliga idag och diskuterar även hur resultaten...

 • tisdag
  6
  nov
  2018

  Analysera och utveckla individ- och familjeomsorgen dag 2 av 2

  SKL och RKA erbjuder en tvådagarsutbildning om hur du, för en mer träffsäker verksamhetsutveckling, kan analysera och förstå olika nyckeltal för individ- och familjeomsorgen. Dag 1 är den 10 september och dag 2 är den 6 november.

12

Hjälpte informationen på sidan dig?


User information

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot