Publicerad: 22 februari 2017

Kurser och konferenser social omsorg

 • onsdag
  16
  maj
  2018

  Kommunal juridik (Stockholm)

  På årets temadagar kring kommunal juridik kommer, förutom det sedvanliga nyhetssvepet, frågor som rör det kommande valet att diskuteras.

 • tisdag
  22
  maj
  2018

  Utbildning till stöd för systematisk uppföljning i socialtjänsten, dag två

  SKL erbjuder tillsammans med Socialstyrelsen en utbildning i praktisk verksamhetsuppföljning. Utbildningen består av två workshops där deltagarna arbetar praktiskt med uppföljning av en verksamhet, med stöd och handledning från kursledarna.

 • tisdag
  29
  maj
  2018

  Grundkurs i LSS, lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade

  Bestämmelserna i lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) föranleder ett antal frågor av juridisk karaktär. Syftet med kursen är att informera och ge grundläggande kunskaper om LSS och annan angränsande lagstiftning.

 • tisdag
  12
  jun
  2018

  Kurs i LVU

  SKL erbjuder en tvådagarskurs där vi går igenom gällande lagstiftning kring omhändertagande av barn och unga. Vi diskuterar den praktiska tillämpningen, med särskild inriktning på domstolsprocessen.

 • tisdag
  28
  aug
  2018

  Roboten i det sociala arbetet, hot eller möjlighet?

  Välkommen till en kunskapshöjande dag om artificiell intelligens, digitala assistenter och robotar inom socialtjänsten.

 • torsdag
  20
  sep
  2018

  Gängvåld och kriminalitet bland unga - vad kan Socialtjänsten göra?

  Välkommen till SKL på en heldagsutbildning om socialtjänstens roll i det förebyggande arbetet med ungdomsbrottslighet. Utbildningen kan även ses via webbsändning.

Hjälpte informationen på sidan dig?


User information

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot