Publicerad: 19 juni 2018

Missbruk och beroende

Verksamhetsområdet missbruks- och beroendevården omfattar hälso- och sjukvårdens samt socialtjänstens ansvar för människor i alla åldrar med missbruk eller beroende av alkohol, narkotika, andra beroendeframkallande medel, läkemedel eller dopningsmedel.

Den 1 januari 2018 genomfördes en lagändring i Socialtjänstlagen som innebär att spel om pengar likställs med missbruk av alkohol eller droger. Ändringen bygger på den rådande ansvarsfördelningen mellan kommuner och landsting på missbruks- och beroendevårdens område.

Regeringens proposition 2016/17:85 Samverkan om vård, stöd och behandling mot spelmissbruk (PDF, öppnas i nytt fönster)

Socialstyrelsens kunskapsstöd vid behandling av spelmissbruk och spelberoende (PDF, öppnas i nytt fönster)

Folkhälsomyndighetens kunskapsstöd Spelproblem går att förebygga (PDF, öppnas i nytt fönster)

SKL ger bland annat expertkunskap, intressebevakning och stöd inom missbruks- och beroendeområdet. Uppdraget är att:

  • vara en aktiv intressebevakare inom området utifrån båda huvudmännens ansvar och uppdrag
  • främja och utveckla samverkan mellan huvudmännen
  • stödja utvecklingen av evidensbaserad missbruks- och beroendevård i kommuner
  • utgöra en nationell social- och sjukvårdpolitisk area för kommun- och landstingspolitik
  • vara en mötesplats för medlemmarna

Publikationer

Läs vidare

Hjälpte informationen på sidan dig?


User information

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot