Publicerad: 15 maj 2017

Missbruk och beroende

Verskamhetsområdet missbruks- och beroendevården omfattar hälso- och sjukvårdens samt socialtjänstens ansvar för människor i alla åldrar med missbruks- eller beroende av alkohol, narkotika, andra beroendeframkallande medel, läkemedel eller dopningsmedel.

SKL ger bland annat expertkunskap, intressebevakning och stöd inom missbruks- och beroendeområdet. Uppdraget är att:

  • vara en aktiv intressebevakare inom området utifrån båda huvudmännens ansvar och uppdrag
  • främja och utveckla samverkan mellan huvudmännen
  • stödja utvecklingen av evidensbaserad missbruks- och beroendevård i kommuner
  • utgöra en nationell social- och sjukvårdpolitisk area för kommun och landstingspolitiken
  • vara en mötesplats för medlemmarna

Publikationer

Läs vidare

Hjälpte informationen på sidan dig?


User information

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot