Publicerad: 11 september 2019

Missbruk och beroende

Missbruk och beroende är en prioriterad fråga för SKL. Missbruks- och beroendevården omfattar hälso- och sjukvårdens samt socialtjänstens ansvar för människor i alla åldrar med missbruk eller beroende av alkohol, narkotika, andra beroendeframkallande medel, läkemedel, dopningsmedel samt spel om pengar.

Handlingsplan mot missbruk och beroende för åldersgruppen 13-29

Styrelsen för SKL beslutade den 14 december 2018 att anta en handlingsplan mot missbruk och beroende för åldersgruppen 13-29, med fokus på tidig upptäckt, tidiga insatser, stöd och behandling. Följande områden behandlas i handlingsplanen:

 • Synen på missbruk
 • Lättillgänglighet
 • Samverkan, samordning och delaktighet
 • Tidig upptäckt och tidiga, samordnade insatser
 • Stöd och behandling – inklusive frågan om ansvarsfördelning mellan huvudmännen och gränssnitt mellan socialtjänstlagen (SoL) och hälso- och sjukvårdslagen (HSL)
 • Kunskapsutveckling

Handlingsplanen består av en beslutsdel och två kunskapsunderlag. Alla delar kan läsas fristående:

Handlingsplan mot missbruk och beroende – tidig upptäckt, stöd och behandling för personer i åldern 13-29 år


Kunskapsunderlag

Missbruk och beroende i åldern 13-29 år – så här vänder vi utvecklingen

Rapporten följer handlingsplanens beslutsdel men är mer fördjupande och förklarande. Här finns även lärande exempel. Skriften ska ses som både som kunskapsunderlag och inspiration till lokalt och regionalt utvecklingsarbete.

Missbruk och beroende i åldern 13-29 år – så här vänder vi utvecklingen (PDF, nytt fönster)

Nya psykoaktiva substanser – det vi kallar nätdroger

Rapporten beskriver de nya psykoaktiva substanserna, så kallade nätdroger (NPS), hur de produceras, distribueras och används. Skriften innehåller även förslag på åtgärder.

Nya psykoaktiva substanser – det vi kallar nätdroger (PDF, nytt fönster)

Dialog med län och regioner kring handlingsplanen

SKL erbjuder sig att under 2019-2020 besöka län och regioner för att föra en dialog om handlingsplanen och tillsammans med er genomföra ett seminarium eller en workshop för att initiera implementering på lokal och regional nivå.

Länsdialoger kring handlingsplanen

Inplanerade/genomförda länsdialoger 2019

 • Örebro 19/6
 • Skåne 3/9
 • Dalarna 10/9
 • Norrbotten 16/9
 • Sörmland 8/10
 • Västerbotten 10/10
 • Västra Götaland 14/10
 • Jönköping 15/10
 • Västmanland 16/10
 • Uppsala 7/11
 • Värmland 15/11

Inplanerade länsdialoger 2020

 • Halland januari/februari
 • Kalmar februari

Spel om pengar

Den 1 januari 2018 infördes lagändringar i både socialtjänstlagen (SoL) och hälso- och sjukvårdslagen (HSL) så att missbruk och beroende när det gäller spel om pengar likställs med annat missbruk.

Regeringens proposition 2016/17:85 Samverkan om vård, stöd och behandling mot spelmissbruk (PDF, öppnas i nytt fönster)

Publikationer

Läs vidare

Informationsansvarig

 • Mikael Malm
  Samordnare
 • Zophia Mellgren
  Konsult

Kontakt

Välkommen att skicka din fråga till SKL!

Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?

SKL:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.








Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot