Publicerad: 11 oktober 2018

Missbruk och beroende

Missbruks- och beroendevården omfattar hälso- och sjukvårdens samt socialtjänstens ansvar för människor i alla åldrar med missbruk eller beroende av alkohol, narkotika, andra beroendeframkallande medel, läkemedel, dopningsmedel samt spel om pengar.

SKL ger bland annat expertkunskap, intressebevakning och stöd inom missbruks- och beroendeområdet. Uppdraget är att:

 • vara en aktiv intressebevakare inom området utifrån båda huvudmännens ansvar och uppdrag
 • främja och utveckla samverkan mellan huvudmännen
 • stödja utvecklingen av evidensbaserad missbruks- och beroendevård i kommuner
 • utgöra en nationell social- och sjukvårdpolitisk area för kommun- och landstingspolitik
 • vara en mötesplats för medlemmarna.

Missbruk av spel om pengar

Den 1 januari 2018 genomfördes en lagändring i Socialtjänstlagen som innebär att socialnämndens ansvar för att förebygga och motverka missbruk av alkohol och andra substanser utvidgas till att även omfatta spel om pengar.

Regeringens proposition 2016/17:85 Samverkan om vård, stöd och behandling mot spelmissbruk (PDF, öppnas i nytt fönster)

Publikationer

Läs vidare

Informationsansvarig

 • Mikael Malm
  Samordnare
 • Susanna Wahlberg
  HandläggareHjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot