Publicerad: 12 juni 2015

Brukarmedverkan inom missbruk- och beroendevården

Brukares erfarenheter  är en viktig kunskapskälla för att utveckla missbruk- och beroendevården, både i det enskilda mötet och hur verksamheter behöver förbättras.

Kommuner och landsting har ett ansvar för att använda brukarnas kunskap för att förbättra den vård och det stöd som erbjuds. Genom att personer med egen erfarenhet av vården och omsorgen är med och påverkar verksamhetsutvecklingen, ges det bidrag till bättre kvalitet och högre effektivitet i verksamheten.

Vi som har egen erfarenhet av missbruk ser ju på nära håll vad det kostar i liv, hälsa och skattepengar att inte utveckla vården. Ibland är det dessutom förändringar som inte kostar så mycket, men som skulle göra så oerhört stor skillnad.

En brukarrådsrepresentant


Det finns metoder och arbetssätt för att systematiskt synliggöra och ta tillvara brukarnas och patienternas kunskap, synpunkter och erfarenheter i syfte att förbättra verksamheten. Brukarna och patienterna ses därmed som medskapare av hälso- och sjukvård och socialtjänst.

Brukare utvecklar missbruk- och beroendevården (PDF, nytt fönster)

Framgångsfaktorer för brukarmedverkan

Under utvecklingsarbetet Kunskap till praktik, som pågick under 2008-2014, har flera brukarråd identifierat framgångsfaktorer för lyckad brukarmedverkan:

  • bjud in till samarbete
  • ge konkreta och relevanta frågor att samarbeta kring
  • förstå betydelsen och värdet av att få med brukarnas kunskap i verksamhetsutvecklingen
  • ge tid för arbetet med dialog för att brukarmedverkan kan utvecklas
  • brukarorganisationer går samman och har gemensamma frågor vilket gör dem starka och främjar inflytande.

Läs vidare

Hjälpte informationen på sidan dig?


User information

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot