Publicerad: 29 maj 2017

Brukarstyrd brukarrevision

En brukarstyrd brukarrevision innebär att brukare har kontroll över revisionsprocessen; att ta fram frågor, genomföra en revision, tolka, analysera och dra slutsatser samt att återkoppla resultatet. 

Genom att brukare genomför revisionen istället för professionen eller experter så får den granskade verksamheten reda på sådant som de annars inte skulle upptäcka. På så sätt får verksamheten in ett brukarinflytande. De personer som ansvarar för revisionen är inte brukare i den verksamhet som utvärderas. De har vanligtvis genomgått en skräddarsydd utbildning inför uppdraget att vara brukarrevisor.

Metodhandledning

Verdandi har, i samarbete med tidigare utvecklingsarbetet Kunskap till praktik, utvecklat en metod och handledning för brukarstyrd brukarrevision. Det finns en skrift som kan beställas från Verdandi, Metod och handledning för brukarstyrd brukarrevision, en väg till ökat brukarinflytande.

Verdandi

 

Hjälpte informationen på sidan dig?


User information

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot