Publicerad: 7 december 2018

Kontaktpersoner inom missbruk- och beroendevård

Här samlas kontaktpersoner hos SKL och i respektive län inom missbruk- och beroendevård.

Sveriges Kommuner och Landsting

Mikael Malm
08-452 78 31
mikael.malm@skl.se

Blekinge

Birgitta Nilsson
birgitta-a.nilsson@ltblekinge.se

Dalarna

Mats Carlsson
mats.carlsson@ltdalarna.se

Ewa Kjell
eva.kjell@borlange.se

Karin Dahlqvist Claesson
karin.dahlqvist.claesson@dll.se

Gotland

Ragnar Östermark
ragnar.ostermark@gotland.se

Marie Härlin
marie.harlin@gotland.se

Gävleborg

Ann Lyrberg
ann.lyrberg@regiongavleborg.se

Kristina Lingman
kristina.lingman@regiongavleborg.se

Susanne Holmgren
susanne.holmgren@hofors.se

Halland

Åsa Claesson
asa.claesson@regionhalland.se

Carl-Eric Thors
carl-eric.thors@regionhalland.se

Sven-Eric Alborn
sven-eric.alborn@regionhalland.se

Jämtland Härjedalen

Petra Olsson
petra.olsson@ostersund.se

Jönköping

Peter Tudén
peter.tuden@rlj.se

Johan Björk
johan.bjork@rjl.se

Liselotte Karlsson
liselotte.karlsson@rjl.se

Mattias Vejklint
mattias.vejklint@rjl.se

Kalmar

Victoria Häggerud
victoria.haggerud@rfkl.se

Laila Andersson
laila.andersson@kalmar.se

Tomas Kristiansson
tomas.kristiansson@ltkalmar.se

Kronoberg

Anders Fransson
anders.fransson@rfss.se

Tinna Stoij
tinna.stoij@ltkronoberg.se

Britt-Marie Johansson
brittmarie.johansson@alvesta.se

Norrbotten

Helena Asklund
helena.asklund@kfbd.se

Annika Kostet Green
annika.kostet-green@nll.se

Skåne

Anna-Karin Ekman
anna-karin.ekman@skane.se

Christina Ek
christina.ek1@malmo.se

Malin Gunnarsson
malin.gunnarsson@kfsk.se

Stockholm

Anna Lindskog
anna.lindskog@storsthlm.se

Jocelyne Ängeslevä
jocelyne.angesleva@sll.se

Sörmland

Elisabeth Björk Andersson
elisabeth.b.andersson@fou.sormland.se

Uppsala

Ehline Larsson
ehline.larsson@regionuppsala.se

Värmland

Pär Johansson
par.johansson@forshaga.se

Leif Martinsson
leif.martinsson@liv.se

Monica Persson
monica.persson@karlstad.se

Monica Hammar
monica.hammar@hagfors.se

Västerbotten

Annika Nordström
annika.nordstrom@regionvasterbotten.se

Håkan Viklund
hakan.viklund@vll.se

Britta Eriksson
britta.eriksson@umea.se

Västernorrland

Camilla Carpholt
camilla.carpholt@kfvn.se

Anna-Karin Rudberg-Larsson
anna-karin.rudberg.larsson@lvn.se

Jessica Eriksson
jessica.eriksson@kfvn.se

Västmanland

Christina Persson
christina.persson@regionvastmanland.se

Margareta Ehnebom
margareta.ehnebom@regionvastmanland.se

Patrik Kalander
patrik.kalander@regionvastmanland.se

Västra Götaland

Yvonne Witzöe
yvonne.witzoe@grkom.se

Madeleine Krantz Augustsson
madeleine.s.augustsson@vgregion.se

Catherine Larsson
catherine.larsson@borasregionen.se

Örebro

Tarja Nordling
tarja.nordling@regionorebrolan.se

Östergötland

Therese Johansson
therese.johansson@motala.se

Kontakt

Välkommen att skicka din fråga till SKL!

Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?

SKL:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot