Publicerad: 15 december 2014

Kontakt till regionala brukarråd inom missbruk och beroende

Det finns regionala brukarråd som deltar i verksamhetsutvecklingen av missbruks- och beroendevården runt om i Sverige. Syfte är att få en tydlig struktur kring samarbete mellan myndigheter och brukarorganisationer på lokal, regional och nationell nivå. 

Rekommendationer för långsiktiga brukarråd

Deltagarna i brukarråden utgår från egna erfarenheter och har metoder för sitt deltagande i olika instanser.

Brukarråd i länen

Blekinge

Regionalt brukarråd för missbruks och beroendefrågor i Blekinge är under bildande.
Johnny Stenberg
johnny.stenberg@attentionblekinge.se

Dalarna

Brukarråd för missbruks- och beroendevården i Borlänge med följande föreningar: Verdandi Borlänge, RFHL Dalarna, SPES Dalarna, RIA Ludvika, IOGT-NTO Dalarna, FMN Mora/Orsa samt Länkarna Borlänge.

Anders Taavo, ordförande Verdandi Borlänge
anders.taavo@verdandi.se
0706-02 48 29

Gotland

Diskussioner förs om nystart för regionalt nätverk för psykiatriområdet, inklusive missbruk och beroende.

Barbro Ronsten, RSMH Kamratringen
barbroronsten@hotmail.com
0498-26 89 76

NSPH-nätverk med Anhöriga mot droger som associerad medlem. Rådet arbetar med psykiatri- och missbruks- och beroendefrågor.

Gävleborg

Regionalt brukarråd för missbruks- och beroendevården i Gävleborg har bildats med följande föreningar: RFHL Gävleborg, Verdandi Gävleborg, Verdandi Solidaritet, RIA Hela Människan och KRIS.

Birgitta Öberg, Verdandi
0703-34 06 77

Rolf Karlsson, RFHL Gävleborg
rolf.karlsson@rfhl.se
070-038 51 78

Halland

Regionalt brukarråd för missbruks- och beroendevården i Halland har bildats med medverkan av följande föreningar: Attention MittHalland, KRIS Falkenberg, KRIS Halmstad, RiaGården Hela människan, Länken 67 Halmstad, Sällskapet länkarna Halmstad, KF - länken Falkenberg, VågaVa Halmstad, Anonyma Alkolister.

Jan Nyman, NBV
jan.nyman@nbv.se

Annika Gunnarsson, KRIS
annika.gunnarsson@kris.a.se

Jämtland

Jämtlands läns brukarråd (JLB). Regionalt brukarråd för missbruks- och beroendevården i Jämtland och Härjedalen med medverkan av följande föreningar: FMN Östersund, IOGT-NTO Jämtland, Attention Jämtland/Härjedalen och NSPH.

Jessica Viggesjö, FMN Östersund
fmnostersund@gmail.com
070-398 04 83
jlbrukarrad@hotmail.com

Jönköping

Jönköpings läns brukarråd för riskbruk, missbruk och beroendevård

Mats Vikhed, ordförande Brukarrådet Jönköpings län
mats.vikhed@gmail.com
076-781 24 20

"Brukarrådet för alla" inriktar sig på neuropsykiatriska diagnoser och beroende/missbruk.
Ulrika Andersson
ordf.attention.jkpg@gmail.com
0763-93 63 50

Susanne Staaf
susannestaaf@live.se
0762-09 87 99

Kalmar

Kalmar läns brukarråd för riskbruk, missbruk och beroendevård.
Gunilla Nilsson, IOGT-NTO Kalmar län
gunilla.nilsson@nbv.se
072-512 51 52

Kronoberg

Regionalt brukarråd för missbruks- och beroendevården i Kronoberg i samverkan med följande föreningar: Attention Kronoberg, Autism och aspergerföreningen Kronoberg, IOGT-NTO Kronoberg och IOGT-NTO kamratstödet Kronoberg, Länkarna Alvesta, RSMH och Våga va.

Magnus Pålsson, IOGT-NTO Kronoberg
magnus.palsson@iogt.se
0733-52 92 23

Gunilla Degerman, RSMH Kronoberg
501127@tele2.se
0470-72 86 15

Norrbotten

Regionalt brukarråd för missbruks- och beroendevården i Norrbotten består av följande föreningar: RFHL Luleå, LP Norrbotten, SIMON Norrbotten, Reumatikerföreningen Luleå, FMN Norrbotten, Attention Norrbotten samt RSMH Norrbotten. Adjungerade: NBV Norrbotten.

Greger Björklund, LP Norrbotten och Västerbotten, Brukarrådet LEVA, Norrbotten
0702-45 09 91
greger.bjorklund@hotmail.com

Susanne Stattin, NBV
stattinsussi@gmail.com
0732-75 13 70

Skåne

Två brukarråd för missbruks- och beroendevården i Skåne har bildats efter beslut av följande föreningar: RFHL Skåne (lokalavdelningar Lund, Båstad, Ängelholm, Malmö och Sjöbo), Brukarföreningen Skåne, Metadonpatientföreningen Skåne, Attention, RUS (RSMH:s ungdomsförbund), SPES, Fria Sällskapet Länkarna Trelleborg, Fria Sällskapet Länkarna Åstorp, Kamratföreningen Lågan.

Mari Nordström, RFHL oberoende Skåne
mari.nordstrom@rfhl.se 

oberoende.skane@rfhl.se
070-664 07 42

Kontaktgrupp för brukarinflytande i missbruks- och beroendefrågor i samverkan mellan fyra Verdandi-föreningar samt två samarbetsorganisationer.
malmo@verdandi.se

Stockholm

Två brukarråd för missbruks- och beroendevården i Stockholm har bildats.

1) Regionalt brukarråd för missbruks- och beroendevården i Stockholms län, består av följande föreningar: RFHL Stockholm, Attention Stockholms län, HIV Sverige, KRIS 08, X-cons Stockholm, Verdandi, Solnalänkarna, IOGT-NTO och Musketörerna i Sollentuna.

Connie don Marco, RFHL
connie.donmarco@rfhl.se

Per Sternbeck, RFHL
per.sternbeck@rfhl.se
070-401 93 53

2) Regionalt brukarråd för missbruks- och beroendevården i Stockholms län efter beslut av följande föreningar: Stockholms brukarförening, Unga X-Cons Stockholm, Föreningen Stockholms hemlösa samt Rose Alliance Sverige.

Berne Stålenkrantz, Svenska Brukarföreningen
berne.stalenkrantz@svenskabrukarforeningen.se
070-535 76 45

Sörmland

Brukarråd med Verdandi och NSPH.

Karin Johansson, Verdandi
karin.johansson@verdandi.se
0702-32 75 96

Uppsala

Regionalt brukarnätverk för missbruks- och beroendevården i Uppsala län består av följande föreningar: Attention Uppsala, FMN Uppsala, IOGT-NTO Kamratstödet Uppsala, IOGT-NTO Uppsala län, Kamratföreningen Länken i Uppsala, KRIS Uppsala, Metadonpatientföreningen, RFHL Uppsala län, IFS Uppsala, RSMH Uppsala län och RSMH Verkstan samt Uppsala ÅSS.

Staffan Utas, RFHL Uppsala län
oberoende.info@gmail.com
070-062 15 54 eller 073-725 63 51

Värmland

Regionalt brukarnätverk för missbruks- och beroendevården i Värmland har bildats efter beslut av följande föreningar: Länkarna Karlstad, Länkarna Grums, Futurumlänkarna, RSMH, IOGT-NTO Vårdkedjan Karlstad, IOGT-NTO Karlstad, Verdandi Grums, RIA Karlstad, AA Carpedium och LP-stiftelsen.

Lars Ryman, Futurum länkarna
larsryman@hotmail.se
070-095 35 34

Västerbotten

Regionalt råd för Västerbottens ideella organisationer verksamma i missbruks- och beroendefrågor har bildats med medverkan av följande föreningar: Skellefteå stadsmission, IOGT-NTO Skellefteå Kamratstöd, IOGT-NTO distriktet Västerbotten och KRIS Umeå.

Kristina Edström, KRIS Umeå
kristina.edstrom@kris.a.se
0736-88 19 58

Inger Malmén, IOGT-NTO
inger.malmen@iogt.se

Västernorrland

Regionalt brukarråd för missbruks- och beroendevården i samarbete med Attention Sundsvall/Timrå, RSMH Sundsvall, RSMH Örnsköldsvik, Verdandi Sundsvall, RSMH Timrå, RSMH-Ådalen-Kramfors, RSMH Sollefteå, Attention Västernorrland, Attention Örnsköldsvik, Attention Ånge, Autism och Asbergerföreningen Västernorrland samt IPF Örnsköldsvik.

Björn Hoffman, RSMH
bjorn.hoffman@comhem.se
070-798 28 18

Västmanland

Regionalt brukarråd för missbruks- och beroendevården i Västmanland har bildats efter beslut av följande föreningar: ATSU, AMD, X-Cons och IOGT-NTO Västmanland. Brukarrådet är under om bildning.

Christina Persson, Västmanlands kommuner och landsting
christina.persson@vkl.se
021-39 79 60

Västra Götaland

I Västra Götalands regionala brukarråd för missbruks- och beroendevård ingår följande föreningar: KF Länken, Verdandi Trollhättan, Hela Människan, länkföreningen Kungs Ladugård, RFHL Göteborg och Vägen Ut.

Håkan Blom, KF-Länken
carina.hakan@hotmail.se
073-032 19 10

Örebro

I Örebro finns ”Brorådet”, ett brukarråd knutet till Örebros Beroendecentrum. Rådet arbetar för inflytande för individer och närstående i landstingets beroendevård och socialtjänstens verksamhet med tyngdpunkt på att underlätta samverkan. Här ingår följande föreningar:

Länkarna

Jan Bergqvist, Karlskogalänkarna
kvistas@bahnhof.se

Björn Hedström
karlskogalankarna@live.se

Gert Andersson, Attention Örebro lokalförening
gert.andersson@oreline.net

FMN Örebro

fmn.orebro@telia.com
070-677 68 85

Hela Människan – Ria Dorkas

Solweig Fahlgren
ria.dorkas@helamanniskan.se
019-13 90 03

Per Helgesson
per.helgesson@helamanniskan.se

KRIS och Unga KRIS Örebro

orebro@kris.a.se
019-33 51 97

SIMON Örebro – Svenskar och Invandrare Mot Narkotika Lokalföreningen Örebro

Zlata Catic
zlatacatic_8@hotmail.com

Mats Einestam
matseinestam@yahoo.se

Bisera Suhonjic
bisera.suhonjic@nbv.se

simonorebro@telia.com

Verdandi Örebro

Ann-Mari Wulfstrand Byhlin
ann-mari.wulfstrand-byhlin@verdandi.se

Thomas Johansson
hifi341@hotmail.com

AHA Örebro

ahaorebrolan@gmail.com
Liselott Rehnman
liselott.rehnman@gmail.com
Lena Wiking
lena.wiking@nbv.se

RSMH

Mary Andersson och Gunilla Wolf
rsmh-orebro@tele2.se

Qvinnoqulan RFHL

Erja Lukkarila
qvinnoqulan.orebro@hotmail.com

X-CONS

Jocke Zetterlund
orebro@x-cons.se
Irene Eriksson
erikssonirene59@gmail.com

NSPH

Sofia Wange
sofia.wange@live.se
Gert Andersson
gert.andersson@oreline.net

Östergötland

Rekonstruktion av brukarrådet pågår under ledning av SIMON och Verdandi i Östergötland.

Brukarråd i Sverige

Rainbow Sweden
Alec Carlberg
alecalec@bredband.net
0733-94 58 26
 
Attention
Henrik Ragnevi
henrik@vgl.se
0735-29 69 21
 
Länkens Kamratförbund
Håkan Blom
carina.hakan@hotmail.se
0730-32 11 10
 
Anhöriga hjälper anhöriga
Assar Åkerman
assar.akerman@telia.com
0707-59 55 01
 
Verdandi
Gunvi Haggren
gunvi.haggren@verdandi.se
0704-54 83 05
 
Camilla Svenonius
camilla.svenonius@gmail.com
0700-90 09 44
 
KSAN
Leena Haraké
Leena.harake@ksan.se
0708-62 74 95
 
KRIS
Joseline Asaba
joselinasaba@live.com
0720-17 74 74

Hjälpte informationen på sidan dig?


User information

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot