Publicerad: 15 december 2014

Rekommendationer för långsiktiga brukarråd

Det finns utmaningar för brukarrådens stabilitet och långsiktighet. Det handlar om att avsätta resurser, diskutera och hantera maktskillnader, skapa tydliga roller och strukturer.

Det är också viktigt att brukarråden kommer in tidigt och på relevanta stadier i beslutandeprocessen.

Här följer några rekommendationer från olika brukarråd vad man ska tänka på för att skapa långsiktiga brukarråd:

  • ha ett administrativt stöd, till exempel brukarinflytandesamordnare
  • ge arvode eller anställning till personer med egen erfarenhet för nedlagd tid, exempelvis en ersättningspolicy i myndigheterna
  • göra en investering i brukarorganisationer så att de kan utvecklas och vara starka
  • ge utbildning av brukarrepresentanter i arbets- och beslutsprocesser
  • ha tydlig information och ett strategiskt kommunikationsarbete.

Hjälpte informationen på sidan dig?


User information

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot