Publicerad: 20 april 2015

Utvärdering av SKL:s utvecklingsarbete Kunskap till praktik

En utvärdering har gjorts av SKL:s utvecklingsarbete Kunskap till Praktiks implementering av Socialstyrelsens riktlinjer för missbruks- och beroendevården. I sin helhet visar det vara ett värdefullt stöd i arbetet att utveckla missbruks- och beroendevården med en ökad användning av de metoder som Kunskap till Praktik fokuserat på.

Under 2008-2014 pågick SKL:s projekt Kunskap till praktik med syfte att bygga upp ett kvalificerat stöd för kommuner och landsting för att implementera Socialstyrelsens riktlinjer för missbruks- och beroendevården. Detta utifrån en flerårig överenskommelse mellan SKL och regeringen. En utvärdering har genomförts av Lunds universitet på uppdrag av Socialdepartementet via Socialstyrelsen.

Utvärdering av Kunskap till praktik och implementering av Socialstyrelsens riktlinjer för missbruks- och beroendevården, Socialstyrelsen

Resultat från utvärderingen

Resultaten från utvärderingen visar att följsamheten till Socialstyrelsens nationella riktlinjer för missbruks- och beroendevård har ökat, främst för de metoder som Kunskap till praktik prioriterat. Det konstateras också att det finns ett fortsatt behov av nationellt stöd efter att projektet Kunskap till praktik har upphört. Som helhet anser Socialstyrelsen att arbetet med Kunskap till praktik varit ett värdefullt stöd i arbetet att utveckla missbruks- och beroendevården.
 
Den slutsatsen stöds av den studie som Socialstyrelsen genomförde hösten 2013 och som visade att de nationella riktlinjerna om missbruks- och beroendevård hade fått ett bra genomslag. Därför kan erfarenheterna och kunskapen från utvecklingsarbetet Kunskap till praktik helt eller delvis fungera som ett exempel i kommande implementeringsarbeten när flera organisationer arbetar med samma målgrupp och där utbildnings­behovet är stort.

Informationsansvarig

  • Mikael Malm
    Samordnare
  • Zophia Mellgren
    Konsult

Kontakt

Välkommen att skicka din fråga till SKL!

Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?

SKL:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot