Publicerad: 10 december 2014

Så funkar vården inom missbruk- och beroendevården

En informationsbroschyr som bland annat handlar om rättigheter kopplade till vård och behandling vid missbruk eller beroende, rätten till samordnad individuell vårdplan samt etik och gränssättning.

Brukare och anhöriga kan läsa om dopning och läkemedelsberoende, behandling och rehabilitering, kommunens och landstingets samverkan kring personen som behöver vård, sekretess, graviditet och anmälningsskyldighet angående barn, LVM, samsjuklighet och skydd vid hotsituationer.

Problem med alkohol, narkotika, läkemedel eller dopning? Så funkar vården (PDF, nytt fönster)

Do you have problems with alcohol, drugs, prescription drugs or doping? How health care works (PDF, new window)

¿Tienes problemas con el alcohol, los narcóticos, los fármacos o el dopaje? Así funcionan los servicios de asistencia (PDF, nueva ventana)

Hjälpte informationen på sidan dig?


User information

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot