Publicerad: 18 december 2014

Samverkan kring missbruk- och beroendevård

För att kunna erbjuda stöd utifrån individens hela livssituation krävs det att huvudmännen inom och mellan socialtjänst och hälso- och sjukvård är överens om vad var och en kan erbjuda och hur de ska samverka.

Den lagändring som trädde i kraft den 1/7 2013 i hälso- och sjukvårdslagen och socialtjänstlagen syftade till att stärka samverkan mellan landsting och kommuner för att bättre tillgodose behovet av vård, stöd och behandling för målgruppen.

Regeringen bedömde i en proposition (Prop. 2012/13:77) att huvudmännen borde erbjudas ett ändamålsenligt stöd i arbetet med att ta fram och följa upp överenskommelser om samverkan mellan huvudmän.

En checklista som stöd för överenskommelse om samverkan mellan huvudmän har tagits fram i samarbete med representanter för huvudmännen och SKL:s tidigare utvecklingsarbete Kunskap till praktik.

Checklista för god kvalitet och ökad tillgänglighet inom missbruks- och beroendevården (PDF, nytt fönster)

Informationsansvarig

  • Mikael Malm
    Samordnare
  • Zophia Mellgren
    Konsult

Kontakt

Välkommen att skicka din fråga till SKL!

Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?

SKL:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot