Publicerad: 2 juli 2019

Nationell kunskapsstyrning inom socialtjänsten

I varje möte med brukare ska socialtjänstens medarbetare ha tillgång till den bästa kunskapen. SKL och kommunerna arbetar gemensamt med nationell kunskapsstyrning för att socialtjänsten ska bli mer jämlik, jämställd och evidensbaserad.

Kunskapsstyrning handlar om att utveckla, sprida och tillämpa bästa möjliga kunskap och består av kunskapsstöd, stöd till uppföljning och analys, stöd till verksamhetsutveckling och stöd till ledarskap.

Rekommendation om gemensam utveckling av socialtjänstens kunskapsstyrning

Alla människor vill bli och förväntar sig att bli behandlade i enlighet med bästa tillgängliga kunskap. Kvalitetsregister och brukarenkäter ger kommunerna en unik möjlighet att säkra kunskap och lärandet i sina verksamheter.

SKL:s styrelse rekommenderar alla kommuner att gemensamt finansiera viktiga förutsättningar för att säkerställa att socialtjänstens verksamheter ska kunna följa upp och utveckla sina verksamheter och tydligare kunna prioritera resurser och insatser som gör skillnad för brukarna.

Rekommendationen innebär att kommunerna bidrar till den gemensamma finansieringen av kvalitetsregister som kommunerna använder, ett urval av brukarundersökningar och utveckling av systematisk uppföljning, samt gemensam samordning på lokal, regional och nationell nivå.

Den totala kostnaden för satsningen uppgår till högst 19,5 mkr årligen, vilket innebär 1,95 kr per invånare i kommunen årligen. Finansieringen gäller för fyra år (2020-2023).

Senast den 25 augusti 2019 ska kommunerna meddela SKL sitt ställningstagande. SKL kommer under hösten 2019 att bedöma om det är tillräckligt många kommuner som har antagit rekommendationen för att det ska finnas resurser och möjlighet att bedriva arbetet med kvalitet.

Samlat informationsmaterial om rekommendationen samt Frågor och Svar

Partnerskapet för stöd till kunskapsstyrning inom socialtjänst

För att förstärka kunskapsutvecklingen har SKL tillsammans med RSS, Socialstyrelsen och andra myndigheter kommit överens om att arbeta för ett partnerskap mellan den regionala och nationella nivån.

Visionen för detta samarbete är att partnerskapet ska bidra till ökad dialog och samordning av initiativ som kan bidra till behovsanpassad kunskapsutveckling, bättre stöd för implementering och effektivare kunskapsstöd. I förlängningen är visionen att nå en enhetlig och evidensbaserad praktik som leder till ökad kvalitet för människor som söker stöd via socialtjänsten.

Partnerskapet

SKL tycker

Publikationer

Läs vidare

Informationsansvarig

  • Anneli Jäderland
    Handläggare
  • Anna Lilja Qvarlander
    Handläggare
Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?
SKL:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot