Publicerad: 11 oktober 2018

Mer information om överenskommelsen stöd till en evidensbaserad praktik

För att få del av de medel som är avsatta för fortsatt utvecklingsarbete under 2015 ska huvudmännen i respektive län inkomma med en plan för utvecklingsarbetet. Av planen ska framgå vilka prioriteringar som görs i respektive län. Planen ska ha inkommit till Sveriges Kommuner och Landsting senast den 31 mars 2015.

En mall för denna plan skickades den 23 januari 2015 till kontaktpersonerna för regionala samverkans- och stödstrukturer för kunskapsutveckling inom socialtjänsten.

Mall redovisning av prioritering av regionalt utvecklingsarbete 2015

Fakturering

SKL använder e-fakturor för att uppnå en effektivare och säkrare process kring hanteringen av fakturor, både för dig som leverantör och för oss som kund. SKL använder standardformatet Svefaktura. Observera att det är formatet Svefaktura som är en elektronisk utväxling av fakturor vi vill ha, inte fakturor per mejl eller PDF.

För att du ska kunna skicka e-fakturor till SKL behöver du dessa basuppgifter:
Basuppgifter för Sveriges Kommuner och Landsting
Organisationsnummer: 222000-0315
GLN-nummer: 7362220000318
Bank: Nordea

Följ anvisningar här

1) Ange diarienummer: 14/6519
2) Ange er kontaktperson med uppgifter om telefon och e-post
3) Ange referenskod/Ansvarskod: 3200

Har ni inte möjlighet till att skicka faktura elektroniskt enligt ovan går det bra att skicka vanlig faktura till följande adress:
Sveriges Kommuner och Landsting
Avdelningen för vård och omsorg
118 82 Stockholm

  • Fakturan ska märkas med referenskod/ansvarskod 3200.
  • Då det rör sig om bidrag ska beloppet faktureras utan moms och med betalningsvillkor 60 dagar netto. Räntefakturor kommer inte att accepteras av SKL.
  • Ange er kontaktperson samt uppgifter om telefon och e-post på fakturan.

Kontaktperson för allmänna frågor om överenskommelsen och redovisning av prioriteringar

Anna Lilja Qvarlander
08-452 77 48
anna.lilja.qvarlander@skl.se

Kontaktperson för respektive delsatsning

Utvecklingsarbete inom verksamhetsområdet stöd till personer med funktionsnedsättning
Sirpa Niemi, nationell samordnare
08-452 70 96
sirpa.niemi@skl.se

Utvecklingsarbeten inom den sociala barn- och ungdomsvården

Kjerstin Bergman, nationell samordnare
08-452 76 57
kjerstin.bergman@skl.se

Öppna jämförelser socialtjänst

Mia Ledwith
08-452 78 36
mia.ledwith@skl.se

Stöd till en evidensbaserad praktik för god kvalitet inom socialtjänsten – Överenskommelse för år 2015 mellan staten och Sveriges Kommuner och Landsting

Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?
SKL:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot