Publicerad: 19 februari 2019

Fråga och svar

Finns det andra tjänster som kommunerna betalar SKL för men som inte omfattas av rekommendationen?

Det finns redan idag specifika tjänster som SKL tillhandahåller och som kommuner kan köpa. Detta gäller till exempel utbildningar och vissa digitala tjänster (t. ex. SammanSatt BasTjänst för Ekonomiskt Bistånd, SSBTEK, och familjehemsverige.se).

Informationsansvarig

  • Anna Lilja Qvarlander
    Handläggare
  • Maria Svernehem
    Konsult

Kontakt

Välkommen att skicka din fråga till SKL!

Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?

SKL:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot