Publicerad: 24 september 2019

Fråga och svar

Kan min kommun fortfarande tacka ja?

Det finns fortfarande möjlighet att delta från 2020. Meddela SKL ert ställningstagande senast den 15 december 2019. För att ansluta sig till 2021 så behöver beslut meddelas SKL senast den 15 juni 2020.

Det är upp till varje kommun att hantera sin interna beslutsprocess avseende rekommendationen.

Ert ställningstagande skickas till registrator@skl.se. Ange diarienummer 18/00295.

Informationsansvarig

  • Anna Lilja Qvarlander
    Handläggare

Kontakt

Välkommen att skicka din fråga till SKL!

Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?

SKL:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot