Publicerad: 2 juli 2019

Fråga och svar

Vad händer om många kommuner inte antar rekommendationen?

Kommunal finansiering är en förutsättning för att utveckling, förvaltning och fortlevnad av kvalitetsregistren och brukarundersökningar ska kunna säkras. Om finansieringen av kvalitetsregister och brukarenkäter inte säkras så riskerar sannolikt denna unika källa till kunskap och lärande att försvinna.

SKL kommer under hösten 2019 att bedöma om det är tillräckligt många kommuner som har antagit rekommendationen för att det ska finnas resurser och möjlighet att bedriva arbetet med kvalitet.

Kostnaden per kommun påverkas inte av hur många kommuner som väljer att anta rekommendationen. Men om det är för få kommer som antar rekommendationen kommer det gemensamma utvecklingsarbetet inte kunna bedrivas.

Informationsansvarig

  • Anna Lilja Qvarlander
    Handläggare
  • Maria Svernehem
    Konsult
Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?
SKL:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot