Publicerad: 19 februari 2019

Fråga och svar

Vem finansierar och förvaltar tjänsterna nu?

  • Olika landsting/regioner driver och förvaltar olika nationella kvalitetsregister. De nationella kvalitetsregistren har fram till 2018 finansieras helt av staten och av landsting/regioner. Under 2019 har två register som kommunerna använder (Senior Alert och BPSD) vänt sig direkt till kommunerna för att säkra finansiering för 2019. Även fortsättningsvis kommer staten och regionerna att bidra till finansiering av nationella kvalitetstregister, men även kommunerna kommer att behöva bidra till finansieringen av de register som kommunerna använder.
  • De brukarundersökningar och övrigt stöd till utveckling av systematisk uppföljning som omfattas av rekommendationen har tidigare finansierats genom överenskommelser med staten samt interna utvecklingsmedel från SKL. Arbetet bedrivs inom SKL:s kansli.
  • Den nationella samordningen har tidigare finansierats  genom överenskommelser med staten. Nu finanieras detta delvis av SKL:s medlemsavgift och delvis av temporär tilläggsfinansiering från kommunerna. Även fortsättningsvis kommer detta delvis finansieras av SKL:s medlemsavgift.

Informationsansvarig

  • Anna Lilja Qvarlander
    Handläggare
  • Maria Svernehem
    Konsult

Kontakt

Välkommen att skicka din fråga till SKL!

Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?

SKL:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot