Publicerad: 3 oktober 2019

Nationella nätverk med regionala representanter

För samverkan, stöd och lärande mellan länen/regionerna, kommuner och nationell nivå träffas regionernas representanter i olika nätverk som SKL leder. Nätverken är forum för information- och erfarenhetsutbyte och ett viktigt stöd i arbetet med kunskapsutveckling och förbättringsarbete.

Vid regional- och nationell samverkan ökar möjligheten att använda resurser på ett effektivt sätt och kunskapsutvecklingen och erfarenhetsutbytet stärks.

Den regionala nivån ger, genom regional samverkans- och stödstrukturerna, (RSS) på olika sätt stöd till verksamhetsutveckling och samordning. Nätverken för de olika sakområdena/verksamhetsområdena är en del av denna stödstruktur genom till exempel praktiskt verksamhetsstöd till kommunerna. De är också ett viktigt nav i dialogen såväl mellan länen som mellan nationell och lokal nivå.

Nätverkens representanter består av personer som har uppdrag av en region, (RSS) ett kommunalförbund eller en FoU-miljö. Länen representeras vanligen av en person, men storstadslänen kan ha flera representanter per län. Medlemmarna i nätverken finansieras av kommunerna. Nätverken träffas cirka fyra gånger per år.

Representanterna i nätverket:

 • Har en fast plats och representerar sitt län. Nätverken eftersträvar personkontinuitet.
 • Arbeta med den/de frågor som respektive län/region bestämt utifrån de prioriterade frågor som Socialchefsnätverket och Nätverket för regionala samverkans- och stödstrukturer (RSS) beslutar att nätverket ska arbeta med under året.
 • Har möjlighet att ingå i arbetsgrupper som ger möjlighet till förankring av de prioriterade frågorna nationellt och lokalt.
 • Kan vid behov medverka i kartläggningar i länet för att bidra till sammanställning av angelägna frågor där det finns behov av att få en nationell bild.
 • Ansvarar för att sprida och förankra principiellt viktig information till kommunerna och föra upp motsvarande till den nationella nivån.

De nationella nätverken som samlar regionala representanter finns för följande områden:

 • Barn och unga
 • Digitalisering inom socialtjänst
 • Funktionshinder
 • Kvinnofrid
 • Missbruk och beroende (MILK)
 • Systematisk uppföljning
 • Äldre

Regionala nätverket för barn och unga

Kontaktpersoner på SKL är: Marta Nannskog och Fredrik Hjulström

Kontaktpersoner i länen för regionala utvecklingsledare barn och unga

Regionala nätverket för digitalisering inom socialtjänst

Kontaktpersoner på SKL: Pani Hormatipour och Helena Henningson

Regionala nätverket för funktionshinder

Kontaktpersoner på SKL: Anna Thomson och Ulrika Lifvakt

Regionala nätverket för missbruk

Kontaktpersoner på SKL: Zophia Mellgren och Mikael Malm

Regionala nätverket för systematisk uppföljning

Kontaktperson på SKL: Mia Ledwith

Regionala nätverket för äldre

Kontaktpersoner på SKL: Helena Henningson

Regionala nätverket för kvinnofrid

Kontaktperson på SKL: Kerstin Wanhatalo

Kontaktpersoner i länen för regionala utvecklingsledare kvinnofrid

Informationsansvarig

 • Marta Nannskog
  Handläggare

Kontakt

Välkommen att skicka din fråga till SKL!

Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?

SKL:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot