Publicerad: 24 oktober 2019

Nationell samverkansgrupp för kunskapsstyrning i socialtjänsten, NSK-S

Det finns behov av ett långsiktigt och strategiskt forum på nationell nivå, där huvudmän och berörda myndigheter kan föra diskussioner i syfte att utveckla kunskapsstyrning och evidensbaserad praktik i socialtjänsten. NSK-S är ett sådant forum.

NSK-S verkar för att lösa delar av de problem som kan uppstå när flera olika aktörer på olika samhällsnivåer med olika ansvar verkar inom samma område. NSK-S roll är att samverka, föra dialog och samordna initiativ som bidrar till behovsanpassad kunskapsutveckling och effektivare kunskapsstöd.

Detta är NSK-S

Filmen beskriver vad Nationell samverkansgrupp för kunskapsstyrning inom socialtjänsten (NSK-S) är, varför gruppen finns och vad de arbetar med.

NSK-S uppdrag

Uppdraget handlar i första hand om dialog, samordning och samsyn i strategiska frågor för utveckling av evidensbaserad praktik inom socialtjänsten.

Ledamöter

NSK-S ledamöter

NSK-S är mötet mellan två grupperingar: NSK-S kommungrupp och NSK-S Myndighetsgrupp.

Informationsansvarig

  • Anna Lilja Qvarlander
    Handläggare

Kontakt

Välkommen att skicka din fråga till SKL!

Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?

SKL:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot